Lämna in avskedsansökan, Alice

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Efter att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, valt att försätta sig i en besvärlig sits i söndagens Agenda, är det nog dags för henne att lämna in sin avskedsansökan.

Detta med hänvisning till den kritik som lagts fram från partier i Alliansen och terrorforskaren Magnus Ranstorp. Alliansen har även valt att anmäla ministern till konstitutionsutskottet.

Att sedan statsminister Stefan Löfvén tar henne i försvar och ursäktar hennes snedsteg, som är av oerhört allvarlig karaktär, är för mig obegripligt och pinsamt.

För de ”återvändande IS-terroisterna”, anser jag att man bör ändra regelverket för att kunna förvägra dessa människor att resa in i Sverige (förutsatt att de är Svenska medborgare).

I andra fall bör uppehållstillstånd dras in, för att stoppa ett återvändande, som förhindra att islamistiska celler bildas i syfte att begå terrorbrott runtom i Sverige.

Christoffer Lindvall, Skelleftehamn

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen