Kommunen kan kringgå LAS

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Det var en intressant artikel i Norran 6/7 om barnskötare som blev outbildade förskolelärare.

Nog vet Skellefteå kommun hur de ska göra för att kringgå LAS. Jag vill påstå att det finns liknande exempel där Skellefteå kommun gör som de vill, men det pratar man inte högt om. Man kallar det att det inte finns högskoleutbildade förskolelärare och fritidspedagoger att anställa och det är en sanning med modifikation.

Det är billigare att anställa outbildade personer som inte står på LAS listan. För en som är inlasad måste kommunen hålla med både jobb och lön.

Dewey

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen