Jag som läsare har inte svaret

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Jag har läst signaturen Ett trött vårdbiträdes insändare i Norran den 5 oktober, under rubriken: ” Tror du vi är nöjda med en klapp på huvudet”.

Jag anser att det du skriver om ska lösas internt på arbetsplatsen. Som tidningsläsare kan jag inte hjälpa till. Detta är väl en diskussion mellan dig, ditt fackförbund och arbetsgivaren.

I mina ögon visar det på brist på omdöme att hänga ut sin chef med namn, på det sätt som du gör. Samtidigt undertecknar du inte ditt inlägg med ditt namn. Hur ska det tolkas?

I. Estefors, Skellefteå

Taggar:

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen