Värna om varumärket Musikstaden

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Vår stad andas optimism och framtidstro, vi planerar för stor inflyttning och nya arbetstillfällen.

Vi uppmanas från olika håll att känna stolthet över vår bygd, att uppmärksamma det som vi kanske tar för givet men som är något alldeles fantastiskt att framhålla. 


Självklart är jobb och bostad det man söker i första hand vid inflyttning, men för barnfamiljer är skolan viktig och för många även musikundervisningen. Skellefteå musikskola som idag ingår i kulturskolan, håller hög kvalité och erbjuds alla barn!

Trots kommunens stora yta, får alla barn möjlighet att spela ett instrument under skoltid, vilket ger dem både glädje, inspiration och ökad inlärning inom alla områden. Detta är känt sen länge inom hjärnforskningen. Många kända musiker, sångare, dirigenter och textförfattare har fostrats i vår musikskola. Det är något att framhålla och vara stolt över.

Kulturskolans elever gläder oss på konserter och uppvisningar. De engageras ofta när kommunen tar emot gäster och vid offentliga festliga tillfällen. Bland dessa ungdomar har vi återväxten för kommunens olika orkestrar, band och körer.

Vad blir kvar av allt detta om den fungerande musikundervisningen dagtid monteras ned och endast blir kvar för dem med föräldrar som kan skjutsa runt barnen på eftermiddags- och kvällstider?

Det är ett svek mot barnen men också mot oss andra i kommunen, som vill bo i ett Skellefteå med fortsatt stort musikutbud. Hur snabbt kan man inte rasera det som tagit årtionden att bygga upp.

Låt oss vara lika framsynta på musikens område som samhällsplanering och företagsetableringar.

Montera inte ned utan behåll enskild instrumentundervisning i Skellefteås skolor det är en framgångsfaktor för hela kommunen och sätter oss på kartan! This is my hometown!

Lena Granberg, Skellefteå

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen