Kommunen utsätter elever för ett socialt experiment

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Är vi i Skellefteå intelligentare, bättre eller rent av står vi över övriga kommuner i Norrland. Skellefteå kommuns hantering av filtrering av Skellefteås skolors nät/datorer är för mig ett mysterium?

Jag har tidigare skrivit en insändare i frågan. Om jag förstår saken rätt så har ni valt att inte filtrera oönskade sidor på skolnätet. Följande svar har jag fått från Skellefteå kommun:

Som tidigare beskrivits så har skolkontoret och gymnasiekontoret beslutat att fokusera på värdegrundsarbete istället för att blockera innehåll.

Om blockering av innehåll på internet ska vara verkningsfull på riktigt, för barn såväl som vuxna, behöver den införas i hela samhället. Då uppstår omedelbart större frågor som handlar om demokrati och valfrihet. Det finns exempel på samhällen i världen som blockerar vissa typer av innehåll. Där är vi inte idag i Sverige”. Kommunen hänvisar till värdegrundsarbete och att denna typ av filtrering inte är aktuell i Skellefteå kommun. Med andra ord ett socialt experiment.

Det finns kommuner i vår närhet som använder värdegrunden i skolornas verksamhet där man värnar om eleverna och just blockerar visst innehåll.

Umeå kommun spärrar idag anonymitetstjänster, sex, pornografi, barnporr, spyware/malicious sites, fildelning samt några specifika sidor, främst streamingsajter för film.

Luleå kommun gör på likartat sätt. Kommunens administration, skolornas och andra verksamheters wifi-nät samt gästnätet delar kapacitet på samma internetförbindelse. Det innebär exakt samma tillämpningsregler i hela kommunens nät.

Även Sundsvall och Robertsfors kommuner har filter.

Hur skiljer sig Skellefteås värdegrundsarbete från dessa kommuner? Enligt Skellefteå kommuns svar råder inte demokrati och valfrihet i Luleå, Robertsfors, Umeå och Sundsvall. Politiker förutsätter ett ärligt svar kopplat till dessa kommuner som ni anser vara odemokratiska.

Lennart Gustavsson, Tuvan

Svar direkt:

Tack för ditt engagemang!

De här frågorna engagerar många, och aktualiseras med jämna mellanrum, och så ska det vara.

Idag har vi en samhälls- och teknikutveckling som innebär att människor, gamla och unga, via internet kan nå oerhörda mängder information av alla de slag bara genom att trycka på några knappar.

I Skellefteå kommuns skolor blockerar vi inte mer än vi behöver för att skydda vår it-miljö. Det sköts genom filter i brandväggen. Vi vet att elever, om de vill, kommer åt obegränsat innehåll både i och utanför skoltid och därför väljer vi att istället prata och resonera med eleverna om hur vi förhåller oss till och hanterar det som finns på nätet.

Många elever har sina mobiltelefoner med sig i skolan, och kan via den komma åt allt som finns på internet genom sina egna abonnemang. De kan dessutom via sina egna telefoner dela sitt internet med andra enheter.

Vi vill bidra till kunskap och insikter som ger långsiktiga möjligheter att hantera verkligheten bortom filter och förbud. Det är inget socialt experiment, utan bygger på forskning som bland annat Skolverket har med i sitt värdegrundsarbete.

Vilka nivåer av filtrering som andra kommuner gör, och hur deras värdegrundsarbete ser ut är upp till dem att bestämma och utforma. Det vi vet är att alla kommuner ska följa skollagen.

Magdalena Kågström, Chef digitalt lärande, Skolkontoret, Skellefteå kommun

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen