En möjlighet att tänka om

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Mycket glädjande besked från Trafikverket: Pengar till både Norrbotniabanan och flytt av E 4 genom Skellefteå.

Plötsligt behöver kommunen inte förstöra Nordanå och bygga en Centrumbro, med en mycket märklig sträckning av genomfart enligt senaste förslaget. Döp om Viktoriabron, som redan ligger i centrum, till Centrumbron så blir alla nöjda.

De pengar som finns avsatta för brobygget kan man budgetera om till kontot för äldreomsorgen så att man inte behöver stänga avdelningar. Då brukar de styrande politikerna vara snabba på att reagera och säga att ”så kan man inte göra”. Det kan man visst! Det är ju våra skattepengar man rör sig med.

Ruth Jönsson

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen