Lithiumjonbatterier är enligt experter en parentes

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Jag har försökt att något sätta mig in i hur framtidens bilar ska drivas.


Oerhört mycket forskning görs hos olika biltillverkare och Northvolts produkt, lithiumjonbatterier, är enligt många experter en parentes.

Forskarna tror att inom fem år ska serieproduktionen av bilar med så kallade Solid State-batterier vara igång. I framkant ligger Toyota, men även BMW och Ford med flera är i startblocken för
den nya tekniken.

Solid State-batterier har flera fördelar jämfört med Northvolts blivande produkt, som högre energitäthet, vilket ger betydligt längre räckvidd, snabbare uppladdning, mindre naturpåverkan vid produktion
, kräver mindre utrymme
 samt har en lägre brandrisk.

Solid State-batterier har idag hög produktionskostnad och osäker livslängd. Dessa två negativa faktorer räknar
 forskarna komma till rätta med inom kort. 


Förutom batteriforskning pågår omfattande forskning och utveckling av bränslecellstekniken samt den relativt nya tekniken vad beträffar det så kallade superbatteriet”, som inte är något batteri utan handlar om att nyttja kondensatorns möjligheter.Dessa två sistnämnda tekniker tror forskarna ska bli framtidens sätt att driva fordon.

Lithiumjontekniken är föråldrad om sju, åtta år – kanske redan i dag. Vem eller vilka vill satsa 40 miljarder kronor på en teknik, som inte har någon framtid?

Några frågor till kommunens ansvariga i frågan:

* Hur reagerar ni, då forskare beskriver lithiumjonbatterier som en parentes på vägen mot
 fossilfria energikällor för fordon?

*Hur motiverar ni ert beslut att satsa på batterifabriken, trots vetskapen om att fabrikens produkt
 inte har särskilt goda framtidsutsikter?

* Har ni några garantier för att Northvolt kan eller har vilja att ändra sin forskning och produktion mot en teknik, som är mer hållbar för framtiden?

J-O Bergman, Skellefteå


Svar direkt

Detta är frågor som är svåra att svara på eftersom det rör framtiden. Skellefteå kommun investerar 100 miljoner kronor i att förbereda och möjliggöra etablering för ett eller flera företag i ett planerat industriområde.

Det gör vi oavsett om Northvolt etablerar sig här i Skellefteå eller inte. Vi får många förfrågningar från företag som vill etablera sig i Skellefteå kommun. Förfrågningarna kommer såväl från företag som har direkt koppling till Northvolt som från andra företag.

Det finns många olika teorier och forskning kring teknik och, i detta fall, vilka batterier som kommer att finnas och behövas i framtiden.

Vi vet att Northvolt bevakar hur tekniken utvecklas och är redo att anpassa sin produktion för eventuella framtida tekniker och marknadens behov. När det gäller vald teknik är det frågor som måste besvaras av Northvolt.

Vad gäller fossilfri omställning så har Skellefteå kommun varit framsynt i satsningar både vad gäller biogas och el. Det visar att Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan.

Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordf, Skellefteå kommun

Maria Marklund (S), vice ordf kommunstyrelsen, Skellefteå kommun

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen