Fräckt gjort av kyrkan

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Det är barockt av Norsjö församling att inte svara för skötseln av kyrkogården och fräckt av kyrkoherde Väppling gå ut och säga att de inte har något ansvar för att gravstenar lutar och att dess därför måste läggas ner.

Jag tycker även att det inte är så lite fräckt att skicka ut en typ av föreläggande och att göra upp med ett företag som ska åtgärda stenarna för 1 700 kronor, men som inte kan ge någon garanti för arbetet.

Väppling säger att församlingens kostnader ska gå till gångar och att hålla fint på kyrkogården samt hålla en slät yta, men att om det händer något med gravstenen så är det gravrättsinnehavarens uppgift att fixa det.

Men om det är eftersatt skötsel av kyrkogården som skapar detta problem för gravrättsinnehavarna är det Väppling och kompani som ska stå för kostnaderna.

Dessutom är det frågan om inte detta är ett brott mot griftefriden. Vad är skillnaden mellan några vandaler som välter gravstenar och den hantering som sker av gravstenar på Norsjö kyrkogård?

En kyrkoherde som vill blunda för det uppenbara och en församling som inte vill ta ansvar för sin kyrkogård blir inte trovärdiga hos de gravrättsinnehavare som varje år betalar in sin avgift.

Att sedan skylla på arbetsmiljörättsliga regler och inte vilja se hur kyrkogården idag ser ut med de sättningar som spridit sig är fegt.

En viloplats för alla de människor som haft ett liv och gjort rätt för sig, är en helig plats.

Erik Lundström, Lycksele

Svar direkt

Det är beklagligt när känslor blir så starka att man inte kan eller vill ta in verkligheten som den är.

Den riksomfattande gravstensinventeringen handlar om gravstenssäkerhet. Alla gravrättsinnehavare som berörs har fått information om detta.

Att gravstenar börjar luta och kan behöva rätas upp är inte ovanligt. Det sker på alla kyrkogårdar oberoende av hur de sköts. Vi anser oss sköta underhållet av Norsjö kyrkogård på ett fullgott sätt.

Insändarskribentens synpunkter innebär att denne begär att skattebetalarna i Norsjö (Väppling och kompani) via begravningsavgiften skall betala kostnader för underhåll av insändarens gravsten.

Det är inte något bra förslag, snarare ett dåligt försök att fly från eget ansvar.

Henry Väppling, kyrkoherde

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen