All strålning kan vara farlig - men farligast är den vi själva skapat

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Vi omges dagligen av mängder av strålning, strålning som vi behöver, men som i allt för höga doser också blir farlig, solens strålar kan ge cancer, för mycket ljus skadar ögat och för höga ljud skadar hörseln.

Detta är vi alla medvetna om, medan kunskapen om den strålning vi själva skapat, elektromagnetiska fält (EMF) är betydligt lägre och de som skadas av den klassas ofta som inbillningssjuka. Sedan år 2000 klassas emellertid elöverkänslighet som funktionshinder och Miljödomstolen har klassat mobiltelefonanläggningar som miljöfarlig verksamhet.

Det finns mängder av rapporter som belägger farligheten med EMF. Den informationen har emellertid väldigt svårt att tränga igenom då den motarbetas av bland annat mobiltelefonindustrin, som via sin organisation ICNIRP lyckats fastställa normer för vad människan klarar vilket förvånansvärt nog sammanfaller med vad de själva tekniskt kan klara…

En del i förklaringen till att elöverkänslighet inte tas på allvar av alla är att bara vissa drabbas av sjukdomen. Det beror på att sambandet är svårtolkat. Vi vet sedan tidigare att alla kroppens organ har olika frekvenser

Det är därför vi kan mäta hjärtats funktion via dess frekvenser, EKG och hjärnans via EEG. Då till exempel mobiltelefonsystemen sänder ut mängder av olika frekvenser är mönstret svårt att tyda för forskarna. Undantag finns dock bland forskarna och bland ledande industriledare, bland annat så vill Microsofts VD stoppa utbyggnaden av 5G.

En annan del i förklaringen är att effekterna av strålningen skiljer sig markant, allt från cancersjukdomar, hjärtinfarkter, koncentrationsproblem och epilepsi till kronisk utmattning (utbrändhet), sömnstörningar, nedstämdhet och illamående.

Sambandet mellan ökningen av ADHD och den allt mer ökande strålningen kan behöva undersökas, precis som ökad utbrändhet där en av strålningens effekter är ökad stress och sänkt immunförsvar. Vi ser också att hjärtinfarkter och stroke blir allt vanligare i yngre åldrar där också användandet av mobiltelefoner är som störst.

Nu är det inte bara mobilerna som ger strålning, trådlösa nätverk, kraftledning, lysrör, kontorsmaskiner och golvvärme med många fler strålningskällor påverkar vår vardag.

Många elöverkänsliga har idag svårt att besöka shoppingcentra som Avion, Väven och ICA Maxi där golvvärmen (?) tillsammans med andra strålningsgivare som kassaregister ger yrsel och andra effekter.

Ett annat exempel är Norrlands Universitetssjukhus, NUS, som har mängder av mobilantenner på sina tak, inomhus finns antenner för intern kommunikation, automatiska dörröppnare med flera strålningskällor. Speciellt utsatt är det nya cancercentrum, geriatriken.

Det som framkommit i debatten är att NUS haft problem med sjuka hus, det är mycket troligt att det i själva verket är all kabel inbyggt i väggar, golv och tak som skapat problemen.

För den elöverkänslige innebär livet isolering och utanförskap. Överallt flödar strålning i mängder av frekvenser som omöjliggör ett normalt socialt liv. Eftersom kunskapen om strålning/frekvenser är så låg hos såväl Socialstyrelsen som bland läkare klassas sjukdomen istället som psykosomatisk. Vi behöver alla stärka vår kunskap och insikt om effekterna.

Vill du lära dig mer så föreslår jag att du besöker emf-portal.de/org med 8 000 artiklar som belägger riskerna eller bioinitiativ.org där du kan ladda ner en 1 500 sidor lång rapport skriven av ett flertal forskare som visar på hur farlig teknisk producerad EMF-strålning är för människor, djur och natur.

Curt Ove Näslund, Holmsund

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen