Din röst för en öppen folkkyrka

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka som styrs av de vi röstar på, inte av präster som man kan tro.

Kyrkovalet nu på söndag är ett ödesval där varje lagd röst är mycket avgörande.

Vi är drygt fem millioner medlemmar över 16 år som fått röstkort, men valdeltagandet brukar vara mycket lågt. Förra kyrkovalet 2013 deltog enbart 12,8 procent och när så få röstar betyder det att högljudda grupper kan få stort inflytande, trots att de är små.

Kyrkan är en viktig del av samhället som vi alla på olika sätt kommer i kontakt med under livets gång. Oberoende av hur ofta du besöker kyrkan så är det av vikt även för dig hur kyrkan styrs.

Vill du se till att Svenska kyrkan förblir en öppen demokratisk folkkyrka så röstar du i kyrkovalet.

Medlem

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen