Fult gjort av det styrande partiet

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Till signaturen Peter som den 1 december svarade på min insändare som hade rubriken Partiet som missköter vårt Skellefteå, den 21 november.

Vad är det för fult att ta upp vem som behöver boende i denna stad? Vad rullstolsburna Jenny, 82 önskar är att få ett särskilt boende men blivit nekad av socialnämnden för att hon inte har det omsorgsbehov som krävs för att få en plats, och allt detta är naturligtvis dessutom en kostnadsfråga.

De nyanländas behov av lägenheter är också en kostnadsfråga, och då får var och en fritt tycka hur våra skattepengar ska fördelas. Enligt Boverket kommer de kommunala bostadsbolagen att ställer större krav på inkomstgarantierna på de som vill hyra en lägenhet.

På tal om fult Peter. Då folket röstade om centrumbron så var det en majoritet av de röstande som inte ville ha denna bro, och nu är bron ändå på gång. Där ser jag ännu en gång ett riktigt tydligt exempel på att demokratin inte fungerar i denna stad och det var fult gjort av socialdemokraterna i Skellefteå..

Lennart

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen