Fred skapar framtidstro

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Vår S-regering satar nu 500 miljoner på försvaret. En regering som utger sig för att vara feministisk och tro på människors lika värde.

I krigets spår har vi nu en gigantisk flyktingström att vänta med tillhörande svält och brist på dricksvatten. Vi har ett klimathot som blir större för var dag.

Vi har ett Sverige där många områden är i stort behöv av mer kapital. I det läget satsar regeringen pengar på försvaret.

Historiskt sett har militär upprustning aldrig gett fredliga lösningar. Vi måste tro på en framtid utan militär upprustning. Inte en framtid där alla ska skjuta ihjäl varandra.

Ragnvald NilssonBureå

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen