Fler besök borde göras i Ryssland

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

ÅSIKT · STOR GRANNE I ÖSTER

Det har varit flera delegationer på hög nivå från Sverige på besök i USA.

Jag kanske har missat det, men vad jag har sett har besöken i Ryssland inte alls varit lika frekventa.

Det är något märkligt med det då Ryssland är vår granne medan USA ligger på andra sidan jordklotet.

Sverige borde sluta mobba Ryssland och tjänste- män på alla nivåer borde besöka landet och inleda ett fredligt samarbete.

Ömsesidig kontakt skulle minska krigsrisken och ge bättre förhandlingsklimat än de hot och sanktioner som Sverige nu håller på med.

Ragnvald Nilsson, Bureå

Ragnvald Nilsson, Bureå

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen