Dubbelt så många barn

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Det finns riktlinjer för hur barngrupperna på en förskola bör se ut. i grupper för ett- till treåringar bör det inte finnas fler än tolv barn och för fyra- till femåringar inte fler än 15 barn.

Vi undrar hur Skellefteå kommun kan garantera en trygg och säker miljö för våra barn när det på Svalans förskola i Jörn finns 28 inskrivna barn. Alltså dubbelt så många som rekommenderas. Den fantastiska personalen ska räcka till och fungera som en trygghet för, vissa dagar, 25 barn samtidigt. Det är för oss en omöjlig ekvation på tre pedagoger och en kokerska.

Våra barn ska ha koll på 27 kompisar, utöver vuxenkontakter, istället för de rekommenderade 14. När små barn tvingas ha så många relationer påverkas deras trygghet. Just trygghet är ett krav som förskolan ska leva upp till, tillsammans med roligt och lärorikt. Kan ni i dagsläget garantera våra barn det?

Vi har förstått att antalet pedagoger styrs av barntimmar/månad, men det systemet måste ses över. Det borde självklart se till antalet barn per dag och bemanna med pedagoger därefter.

Vi undrar om det finns det någon övre gräns för hur stor en barngrupp får vara? 80 000 kanske?

Det här är såklart inte bara jobbigt för våra barn utan även för personalen. De tar hand om det finaste vi har, men vem tar hand om dem?

Oroliga småbarnsföräldrar

Svar direkt

Att arbeta med barn är ett mycket viktigt arbete. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

Vi är medvetna om situationen i förskolan i Jörn, och vi ser över organisationen.

Skolverket har inte tagit fram riktlinjer utan det kallas för riktmärken. Det har visat sig svårt för alla Sveriges kommuner att leva upp till riktmärkena. För Skellefteå kommun skulle det innebära ytterligare cirka 120 miljoner kronor per år i budgeten för att ha 15 barn i varje barngrupp.

Det är kommunfullmäktige som antar kommunens budget för alla nämnder i Skellefteå kommun. För- och grundskolenämnden beslutar sedan hur pengarna ska fördelas mellan verksamheterna exempelvis förskola, OB-förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskola. När förskolechefer ska organisera verksamheter så handlar det om både ekonomisk och organisatorisk hållbarhet utifrån beslutad budget.

Förskolechefer planerar sin organisation och blivande barngrupper utifrån de förutsättningar och de befintliga barngrupper som de har. I det planeringsarbetet väger de in exempelvis barngruppernas sammansättning, antal medarbetare och kompetens, lokalernas utformning och utemiljön.

Förskolan är en del av det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande ska få lika stor del av verksamheten.

Kerstin Steinvall, Områdeschef väst, skol- och kulturkontoret
, Skellefteå kommun

Taggar:

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen