Enbart de aktiva borde styra Svenska kyrkan

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Nej, Leif H Gustafson (Norran, 7 september) jag är inte oförskämd som påstår att Socialdemokraterna som parti aldrig har haft något intresse för den andliga verksamheten i Svenska kyrkan. Det utesluter naturligtvis inte att det finns många varmt kristna socialdemokrater som är eller har varit aktiva i kyrkopolitiken. Min far och din far är goda exempel på detta.

Tyvärr kan jag konstatera att avogheten/fientligheten mot kristen tro under de senaste årtiondena har blivit mycket mer påtaglig hos främst S, V och MP. Inom borgerligheten sticker Liberalerna ut som ett alltmer tydligt kristendomsfientligt parti.

Socialdemokraterna har varit mest pådrivande i kyrkomötet när det gäller frågan om samkönade äktenskap, helt i strid med Bibeln och klassisk kristen tro. Man respekterar alltså inte att Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund.

I den församling jag bor styr S med egen majoritet, men kyrkorådets ordförande deltar inte aktivt i gudstjänsterna och har tydligt deklarerat att han inte är troende och att han företräder kyrkans ickekristna medlemmar.

Den som inte fullt ut ställer upp på kyrkans tro, som den formuleras i trosbekännelsen, och aktivt deltar i gudstjänster och kyrkans övriga verksamhet borde inte få vara valbar överhuvudtaget till kyrkans styrande organ.

Roger Hammarsten, Ursviken

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen