Det är inte skamligt att vara mot denna sorts valfrihet

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Nyligen meddelades att socialdemokraterna i Skellefteå välkomnar en etablering av Engelska skolan i kommunen. Dagen efter skriver Mikael Bengtsson i Norran att det är Brittsommar för valfrihet i skolan.

Naturligtvis är skribenterna på den liberala tidningens ledarsida nöjda med Socialdemokraternas lappkast vad gäller privatskolor. Allianspartierna har i årtionden propagerat för valfrihet i den offentliga sektorn.

I dag har den ideologiska kampanjen gått så långt att Norrans ledarskribent skriver att det är skamligt om politiker står i vägen för valfrihet.

Internationella Engelska Skolan startades redan 1993 av den amerikanskt födda Barbara Bergström och i dag är det landets största fristående skola med grundskoleverksamhet.

År 2012 säljer Barbara Bergström 75 procent av aktierna i skolan för 700 miljoner kronor till det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates.

Hösten 2016 börsnoterades Engelska Skolan på Stockholmsbörsen till ett värde av drygt två miljarder kronor. Samtidigt meddelar Barbara Bergström att hon fortsätter som storägare i Engelska Skolan.

All skolverksamhet betalas via skattemedel, även privat ägda skolor. Men det är skillnad. I privatskolor ska skattemedel dessutom räcka till en vinst för ägarna och följden för skolan blir lägre lärartäthet.

Under de år som Bergström varit ensam ägare i Engelska skolan har hon dragit in mer än tre miljoner kronor per månad till den skattefinansierade skolverksamheten.

Att vara emot denna valfrihet, att vara mot att roffa åt sig skattemedel på det viset, är inte skamligt. Det behöver man inte vara kommunist för att opponera sig mot, men det underlättar.

Emil Nicklasson, Skellefteå

Kent Haldebo, Skellefteå

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen