Avveckla inte Kåge samhälle

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Jag har bott i Kåge i över 40 år och sett en stadig utveckling av samhället.

De sista tio åren har det väl varit ganska stilla.

Nu har kommunen tydligen tänkt avveckla eftersom den tillåter Skebo att riva ett helt kvarter med hyreshus, utan att förs bygga nya bostäder.

Tydligen vill kommunen att alla ska bo i stan.

Kågbo

Svar direkt

Det är inte kommunen som ger Skebo tillåtelse att riva. Skebo har själva tagit det beslutet utifrån fastigheternas dåliga skick.

Kommunen har ett intresse av den frigjorda ytan där det kan bli aktuellt att tillgodose skolans behov av fler och bättre lokaler.

Detta ger alltså möjligheter till att utveckla skolan, och Kåge, så att orten även i fortsättningen är attraktiv att bo och verka i.

Kommunen håller på med ett detaljplanearbete för Kåge. I det arbetet ingår att ta fram byggbar mark för Skebo eller någon annan aktör.

Fredrik Nilsson, fastighetschef, Skellefteå kommun

 

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen