Vi moderater är öppna för ett lokalt tiggeriförbud

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Alvaro Barrientos/AP Photo/TT

Debatt. Moderaterna tog 2015 ställning för att lokala förbud mot tiggeri bör införas på platser där det finns behov utifrån ett ordningsperspektiv. Sedan dess har både den tidigare samordnaren för EU-migranter och profiler inom Socialdemokraterna och Moderaterna som parti kommit fram till att det behövs ett nationellt tiggeriförbud.

Situationen för EU-migranter som tigger har debatterats under lång tid i Sverige.

Reportage från Norge visar att organiserad brottslighet – narkotikaförsäljning och människohandel – kan kopplas till utsatta EU-migranter.

I Skellefteå har debatten bland annat handlat om olovliga lägerplatser, ekonomiskt stöd till ideella organisationer som hjälper dessa människor och tillgång till skola och utbildning. Här har kommunen balanserat mellan olika förslag – mellan ökad generositet och mer restriktivitet.

Vår bild är att kommunens agerande har medfört att situationen kring utsatta EU-migranter i Skellefteå kan beskrivas som lugn jämfört med andra kommuner, till exempel Umeå.

Samtidigt är det viktigt att utvärdera de insatser som gjorts och eventuellt göra förändringar utifrån en sådan utvärdering. Har de hittills vidtagna åtgärderna förbättrat situationen för de EU-migranter som tigger eller har åtgärderna de facto lett till ett fördjupat utanförskap som kanske inte är lika synligt?

Den fråga, kopplat till EU-migranter, som på senare tid debatterats flitigt är förslaget om tiggeriförbud. Dagens lagstiftning ger ett visst utrymme för kommuner att införa lokala restriktioner av tiggeri. Det ska motiveras av ett behov av att motverka störningar i den allmänna ordningen.

Moderaterna tog 2015 ställning för att lokala förbud mot tiggeri bör införas på platser där det finns behov utifrån ett ordningsperspektiv. Sedan dess har både den tidigare samordnaren för EU-migranter och profiler inom Socialdemokraterna och Moderaterna som parti kommit fram till att det behövs ett nationellt tiggeriförbud.

Oavsett hur man ser på tiggeriet så är vi moderater övertygade om att de allra flesta vill att allmän ordning ska upprätthållas och har uppfattningen att tiggeri varken är en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Det är dock viktigt att skilja på frågan om ett nationellt tiggeriförbud och lagutrymmet om lokala begränsningar.

Omotiverade lokala begränsningar, utan stöd av ett nationellt tiggeriförbud, riskerar att endast flytta runt problematiken i kommunen. Men finns det en samlad behovsbild från Polisen, Socialnämnden, fastighetsägare, med flera är vi moderater beredda att införa ett lokalt tiggeriförbud. Detta vill vi att kommunen ska utreda.

Reportage från Norge visar att organiserad brottslighet – narkotikaförsäljning och människohandel – kan kopplas till utsatta EU-migranter. Om det framkommer uppgifter om liknande förhållanden här är det ännu mer angeläget att kommunen eller staten sätter stopp för tiggeriet.

Oavsett vilka åtgärder som vidtas för EU-migranter i Skellefteå eller i Sverige måste stort fokus sättas på de grundproblem och den utsatthet som finns i de länder vars medborgare tvingas söka sig till andra länder för att tigga. EU:s arbete med att sätta press på länder som Rumänien och Bulgarien måste fortsätta.

Andreas Löwenhöök
oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Skellefteå

Anette Lindgren (M)
ledamot i Skellefteå kommunfullmäktige

Johan Söderberg (M)
ledamot i Skellefteå kommunfullmäktige

Lenita Hellman (M)
ledamot i Skellefteå kommunfullmäktige

Henry Andersson (M)
ledamot i Skellefteå kommunfullmäktige

Nils E Vesterberg (M)
ersättare i Skellefteå kommunfullmäktige

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen