Vattenfall lägger ut dimridåer

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2016
Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix Norge /TT

Replik. Att miljöanpassa vattenkraften handlar alltså inte om att minska förnybar elproduktion som Vattenfall hävdar. Det handlar om att göra den ekologiskt hållbar.

Replik på Claes Hedenströms (policyansvarig vattenkraft, Vattenfall) replik ”Mindre vattenkraft ger inte mer fisketurism” publicerad på norran.se torsdagen den 25 februari 2016.

Vattenfall desinformerar om miljöanpassningen av den storskaliga vattenkraften.

Vi som undertecknar – 27 organisationer och politiker, nationellt och i Norrland – motsätter oss inte idén om en nationell strategi för hållbar elproduktion.

Tvärtom. Däremot anser vi att Sverige ska följa EU:s ramdirektiv för vatten samt riksdagens egna miljömål.

Att undanta flera av de stora älvarna från miljöåtgärder är en felaktig prioritering.

Vattenfall påstår att elproduktionen skulle minska med cirka 20 procent vid en miljöanpassning av den storskaliga vattenkraften. Det är närmast genant okunnigt. Frågan är om någon annan än Vattenfall tror på det?

Det är ingen som begär sådana fantastiska miljötappningar – det vill säga att vatten släpps tillbaka till älvfåran nedanför kraftverket, i stället för att forslas bort i tunnlar under mark.

Vattenfall gav ut en rapport om denna minskade elproduktion efter Vattenverksamhetsutredningens första delbetänkande ”Ny tid – ny prövning” som kom 1 oktober 2013. Deras rapport är en partsinlaga i en politisk kamp för att helt slippa miljöåtgärder i den storskaliga vattenkraften.

Vattenfall hänvisar till fiskodlingar som ursäkt för torrlagda älvar. Vi menar att fiskodlingar genetiskt sett är en katastrof. De villkorades när vattenkraften byggdes ut och var uteslutande till för yrkesfisket på lax. Fiskodlingarna har också dömts ut av EU som vill fasa ut dessa på grund av deras negativa effekt på vildlaxstammar.

Vidare ventilerar Vattenfall den recension som Jesper Stage gjort av rapporten ”Rikedomar runt rinnande vatten” som finansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

Tyvärr blandar Stage ihop äpplen och päron. Rapporten visar på en rad exempel där levande vattendrag har ökat fisketurism och övriga ekosystemtjänster. Enbart i Sverige finns två miljoner sportfiskare; i Europa 50 miljoner fiskeintresserade.

Sportfiskebranschen är mycket medveten om den stora efterfrågan som finns på fiskeupplevelser i den norrländska glesbygden och de arbetstillfällen som de skulle generera.

Att miljöanpassa vattenkraften handlar alltså inte om att minska förnybar elproduktion som Vattenfall hävdar. Det handlar om att göra den ekologiskt hållbar.

En realistisk bedömning är att produktionen skulle minska med 3–5 TWh för att göra den storskaliga vattenkraften hållbar, vilket tas igen genom effektiviseringar och konstaterad ökande nederbörd (SMHI:s beräkningar). Förmodligen kommer Sverige att ha mer vattenkraft 2050 än i dag, även om den miljöanpassas.

Till sist, vi som undertecknar har inte argumenterat för att använda mindre förnybar el i Sverige, som Vattenfall påstår. Vattenfall lägger dimridåer för att kunna fortsätta maximera sina vinster i stället för att, som folkägt företag, gå i bräschen för en ekonomiskt försvarbar miljöanpassning.

Birger Schlaug
författare och före detta språkrör för Miljöpartiet

Maria Lundqvist-Brömster
ordförande Liberalerna Västerbotten

Ewa Larsson
ordförande Gröna kvinnor

Bernt Ove Viklund
arkeolog

Roland Sjögren (KD)
gruppledare Lycksele kommun

Kurt Lundström
Lule Älvdals Serviceorgan, Lule älvdal

Siri Lundström
Lule Älvdals Serviceorgan, Lule älvdal

Nils-Olov Lindfors (C), Sunderbyn
landstingsledamot Norrbottens läns landsting, Lule älvdal

Roland Boman
partiledare Framtid i Jokkmokks kommun, Lule älvdal

Per-Olof Lindroth
Liberalerna Jokkmokk, Lule älvdal

Jens Sundström (L), Luleå
partistyrelseledamot, Lule älvdal

Inger Lundberg
ordförande Liberalerna Älvsbyn, Lule älvdal

Andreas Westerberg
Liberalerna Skellefteå, Skellefteälven

Alvar Norlén
Meåforsens fiskevårdsområde (Faxälven), Ångermanälven

Paul Höglund (C) Sollefteå
Ångermanälven

Göran Solsjö (KD)
ordförande Sollefteå, Ångermanälven

Gunilla Fluur
partiledare Västrainitiativet Sollefteå kommun, Ångermanälven

Kjell Åke Sjöström (V)
kommunfullmäktige Sollefteå, Ångermanälven

Jan Lahenkorva (S)
ledamot kommunfullmäktige Bollnäs, Ljusnan

Tommy Vestersund
kommunlimnolog Bollnäs kommun, Ljusnan

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen