Välkommet besked från Edward Riedl

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.

I en replik från moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl tillmötesgår han Lärarnas Riksförbund i frågan om att ställa sig bakom Skolkommissionens förslag. Han skriver till och med att arbetet välkomnas. Jag måste medge att den oro jag känt över att partitaktiska hänsyn ska gå före skolans bästa och äventyra de lokala satsningarna kommit på skam. Det är inte ofta man kan vara så nöjd med att ha haft fel.

Edward Riedl påstår sedan att min egen främsta lösning på skolans problem är att ”begränsa det fria skolvalet och i praktiken införa ett skollotteri.” Anklagelsen är obegriplig och förstås helt grundlös. Det så kallade fria skolvalet var överhuvudtaget inte ämnet för den artikel som Edward Riedl svarade på men om han vill att jag framför några synpunkter på det så jag är förstås artig nog att gå honom till mötes. Det fria skolvalet har kommit för att stanna. Vad vi kan diskutera är hur det ska vara utformat så att det ger alla elever, oavsett bakgrund, samma chanser till ett välövervägt val. Är det till exempel höjden av valfrihet att man till vissa skolor måste ställa barnet i kö i samband med födelseögonblicket? Vilka föräldrar gynnas av det och vilka missgynnas? Hur slår det mot de stora grupper av invandrare som nyligen kommit till vårt land?

Det här är frågor som en utredning måste titta närmare på. Vårt medskick till en sådan utredning är att närhetsprincipen – det vill säga att man vid en kösituation alltid är berättigad att i första hand gå i den närmaste skolan – ska gälla alla skolor. Att samma princip ska gälla alla skolor är snarast en stärkning av de likvärdiga villkor mellan skolor som borde vara en självklarhet i ett system med skolval.

Vi menar också att det behövs en begränsning i hur ofta man ska ha rätt att byta skola. Att byta skola är inte som att byta vilken produkt som helst eftersom det också påverkar andra.  En rimlig ordning är att inte i tid och otid slita sönder välfungerande elevgrupper. Som huvudregel ska det vara möjligt att byta skola i samband med stadiebyte. Det ska förstås också vara möjligt att göra undantag från denna regel till exempel vid byte av bostadsort. Men hur man än utformar ett system så innebär det svåra avvägningar där någons frihet kan inskränka någon annans möjligheter. Det är intellektuellt ohederligt att blunda för dessa intressemotsättningar. I synnerhet när det är så uppenbart att nuvarande skolval och urvalsregler tydligt bidrar till segregationen.

Edward Riedl pekar också på att ”skolor med svagare resultat ska få mer resurser.” Det är precis det som är effekten av Skolkommissionens förslag. Men det sker på ett lite mer sofistikerat sätt än att skicka pengar direkt till skolor med låga resultat. Något som skulle skapa märkliga incitament för förändring. Istället utgår man vid fördelningen av de föreslagna 6 miljarderna i statligt tillskott från ett socioekonomiskt index i syfte att skapa en större likvärdighet mellan eleverna.

Dessutom upprepar Riedl kravet om tioårig grundskola. Där har vi inga skiljaktiga åsikter utan hoppas på ett snart genomförande. I fråga om fler skoltimmar – ett annat allianskrav – så är det i stor utsträckning en fråga om innehållet i undervisningstiden. Ska de extra timmarna fyllas med fler obehöriga ”lärare” så kan fler undermåliga lektioner snarast motverka syftet att ge mer kunskaper.

Låt mig avslutningsvis återigen upprepa att jag är mycket nöjd med att Skolkommissionens förslag nu kommer att ha en betryggande riksdagsmajoritet bakom sig. Det borgar för att politiken i detta grundläggande avseende inte ändras oavsett resultatet i nästa års valrörelse. Det var ett mycket välkommet besked.

Åsa Fahlén, Förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen