Syskon ska ha förtur till Skellefteås förskolor

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Hasse Holmberg / TT.

Skellefteå kommun har som mål att fler barnfamiljer och människor mitt i livet ska bosätta sig här.

Fördelarna med ensyskonförtur är många. Barnens dag på förskolan blir kortare när syskon kan hämtas och lämnas samtidigt.

Moderaterna vill att kommunen ska leva upp till denna målsättning.

Men då krävs det politiker som ser, som lyssnar och som tar dessa människors frågor på allvar. Det är vi beredda att göra. Därför har vi till exempel föreslagit att riktlinjerna för förskolan ska revideras. Vi vill med detta ta ett steg framåt för att skapa ett Skellefteå som är tryggt och bra för familjer och för våra barn.

Under våren har ett antal frustrerade föräldrar vänt sig till Moderaterna med frågor om förskolan. Riktlinjerna har väckt flest frågor, speciellt de kring kö och placering.

Ett återkommande problem-område är att Skellefteå inte tillämpar någon verklig syskonförtur vid placering av barn på förskolor med ett begränsat antal platser. Det vill säga att kommunen inte eftersträvar att placera syskon tillsammans på samma förskola.

Av kommunens riktlinjer framgår att det är önskat datum för placering som är överordnat och styr plats i kön. Föräldrar vittnar om att dessa riktlinjer leder till att syskon ”slits isär” och att vardagspusslet blir svårare att få ihop när barnen ska hämtas och lämnas på olika platser.

Följden blir en flyttkarusell eftersom många familjer ansöker om byte av förskola vid första möjliga tillfälle. Detta kan i vissa områden leda till att nya barn trängs undan.

Moderaterna tar de problem som föräldrarna beskriver på allvar. För oss är barnens trygghet viktig.

Föräldrarnas möjlighet att få ihop livet mellan jobbet och familjesamvaron är också betydelsefull. Därför ska verklig syskonförtur i förskolan prioriteras.

Fördelarna med en syskonförtur är många. Exempelvis kan syskon finna trygghet i varandra, barnens dag på förskolan blir kortare när syskon kan hämtas och lämnas samtidigt och upparbetade relationer mellan personal och föräldrar underlättar när småsyskonen ska skolas in.

Många kommuner tillämpar verklig syskonförtur. Malmö, Umeå och Linköping har riktlinjer som syftar till att syskon ska få placering på samma förskola.

Den senaste revideringen av riktlinjerna för förskolan gjordes efter en översyn där det sades att inkomna frågor var grunden för revideringen.

Samtidigt verkar revideringen inte ha tagit hänsyn till de synpunkter som nu kommer från flera föräldrar. Därför bör en ny generell översyn av riktlinjerna involvera en föräldrapanel med möjlighet att komma med direkta synpunkter på riktlinjerna.

Grunden till ett växande Skellefteå är fler människor – barn och familjer.

Därför vill Moderaterna skapa förutsättningar för ett Skellefteå som är tryggt och bra för barn och för familjer.

Andreas Löwenhöök (M)
oppositionsråd i Skellefteå kommun
Lenita Hellman (M)
ledamot i för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun
Johan Söderberg (M)
ledamot i kommunstyrelsen i Skellefteå kommun

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen