Sverige vill bli fossilbränsleoberoende

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2014

Riksdagen har slagit fast att Sverige ska ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030.

För att påskynda omställningen har vi sammanställt alla 115 remissvar från myndigheter, företag, organisationer och enskilda som berörs av omställningen. Den samlade bilden, som vi är först att presentera, är av bred enighet inom fem nyckelområden:

  • Sverige vill bli fossilbränsleoberoende: En överväldigande majoritet står bakom det centrala målet, inklusive ledande fordons- och drivmedelstillverkare som Scania och Preem. Naturvårdsverket och Energimyndigheten efterfrågar en tydlig handlingsplan för att säkerställa måluppfyllelse.
  • Alla ska med: Klimatkommunerna med 3,5 miljoner invånare, KTH (Kungliga Tekniska högskolan) och KSLA (Kungliga Skogs- och lantbruksakademien) önskar nya åtgärder för ökad kollektivtrafik, energieffektivisering och smartare resmönster. Bland annat Svensk handel och Lastfordonsgruppen, med ett 60-tal medlemsföretag, anser att även flyg- och fartygstransporter bör inkluderas, medan Trafikverket och Världsnaturfonden WWF efterlyser konkreta förslag för arbetsmaskiner.
  • Morot och piska: Nästan alla önskar en ekonomisk stimulans till dem som väljer de klimatbästa bilarna, kombinerat med ett rejält påslag för de som släpper ut mest. För tunga fordon stödjer bland annat Eon och Motormännen förslaget om miljölastbils- och busspremie. Scania och Sekab slår fast att denna även bör kunna stimulera andrahandsmarknaden.
  • Kvotera mera: Berörda myndigheter, branschorganet SPBI (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet), producenter som Lantmännen och Preem och intresseorganisationer som Gröna bilister står alla bakom kvotplikten där bränslebolagen åläggs att blanda in en stegvis ökande andel biodrivmedel i de fossila. En ofta återkommande ståndpunkt är att den som tillverkar ett biodrivmedel med 90 procents klimatnytta, jämfört med det fossila alternativet, bör belönas för detta, jämfört med ett biodrivmedel med 35 procents klimatnytta, vilket är EU:s mediokra lägstakrav.
  • Gör om, gör rätt: Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, KTH, länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland, Malmö stad, Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna är bara några av de många tunga aktörer som underkänner Trafikverkets prognos. De menar att vår långsiktiga nationella transportplan måste göras om och utformas så att den blir i linje med 2030-målet.

Med 115 remissvar på en 1 064 sidor lång utredning, som handlar om hela Sveriges fordons- och drivmedelsarbete fram till 2030, kan man förvänta sig en mycket brokig bild. Men tvärtom, här finns fem centrala områden med en stark, samfälld önskan om handling, vilket samtliga riksdagspartier bör ta till sig. Omedelbart efter valet bör vi få se mått och steg för att ställa om till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

Mattias Goldmann
vd Fores med 2030-sekretariatet

Anders Fredriksson
vd Sekab

Helene Samuelsson
kommunikationschef Preem

Tina Helin
vd Eon gas

Alarik Sandrup
näringspolitisk chef Lantmännen energi

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen