Svensk livsmedelsproduktion för svenska behov

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Björn Lindgren/TT

Debatt. Svenska konsumenter visar en ökad vilja att köpa svenska och närproducerade livsmedel, och vi ser gärna en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna.

Den rödgröna regeringen har efter en nästan två år lång process lagt fram en proposition kring en nationell livsmedelsstrategi för Sverige.

Regeringens förslag är dock motsägelsefullt. Man konstaterar att kostnadsläget för vissa insatsvaror och för arbetskraft är högre än i jämförbara länder, men anser ändå att förbättrad konkurrenskraft främst ska uppnås genom krav på effektivisering och mer storskalighet i stället för bättre konkurrensvillkor.

Svenskt jordbruk är världsunikt med sina höga krav på djurvälfärd, sin låga antibiotikaanvändning och sin miljövänliga livsmedelsproduktion. Det är när maten produceras i Sverige som vi har som allra bäst insyn i produktionsförhållandena.

Utan rimliga villkor flyttar svensk livsmedelsproduktion till länder med lägre ambitioner avseende miljö och djurskydd.

Vi behöver öka självförsörjningsgraden för livsmedel för att kunna ha en beredskap inför nationella och internationella kriser. En väl fungerande svensk livsmedelsproduktion bör därför ses som en viktig del av Sveriges totalförsvar.

Sverige behöver ha en tydlig målsättning för en ökad livsmedelsproduktion med det långsiktiga målet att de livsmedel som konsumeras i Sverige också så långt det är möjligt ska produceras här.

När det gäller offentlig upphandling köper många kommuner och landsting i dag in livsmedel som produceras med i Sverige olagliga metoder. Vi i Sverigedemokraterna anser att livsmedel som upphandlas offentligt ska vara producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när detta är möjligt.

Svenska konsumenter visar en ökad vilja att köpa svenska och närproducerade livsmedel, och vi ser gärna en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna. Sverigedemokraterna anser att den ökande efterfrågan på ekologisk mat i högre grad ska mötas med svenskproducerade varor.

Men en ökad svensk ekologisk livsmedelsproduktion förutsätter rimliga och förutsägbara regler där bransch och konsument gemensamt utvecklar den ekologiska produktionen, utan EU:s negativa inflytande. Däremot anser vi inte att det behöver fastställas inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion.

I Sverigedemokraternas budgetförslag föreslår vi kraftiga skattesänkningar på drivmedel för jord- och skogsbruk, en djurvälfärdsersättning för mjölkkor på bete och förbättrade villkor för småföretag.

Med en sådan politik gynnas ett livskraftigt jordbruk som producerar högkvalitativa och trygga livsmedel till nytta för svensk landsbygd och svenska konsumenter.

Runar Filper (SD)
riksdagsledamot för Östergötlands län och livsmedelspolitisk talesman

Martin Kinnunen (SD)
riksdagsledamot för Göteborgs kommun och miljöpolitisk talesman

Anders Forsberg (SD)
riksdagsledamot för Malmö kommun och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

  • Fotnot: Anders Forsberg har efter att denna debattartikel skrevs avsagt sig samtliga politiska och offentliga förtroendeuppdrag

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen