Skellefteås utmaning är att bygga mer med mindre klimatpåverkan

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto Leif R Jansson/TT

Debatt. Behovet av nya bostäder är stort i Skellefteå. Med en förväntad befolkning på uppemot 80 000 invånare 2030 står kommunen inför utmaningen att bygga fler bostäder med lägre klimatpåverkan.

Skellefteå står tillsammans med övriga svenska kommuner inför en klimatutmaning som vi delar med resten av världen.

Klimatpåverkande utsläpp av koldioxid, och andra växthusgaser, måste reduceras och det inom en mycket snar framtid.

Det globala klimatavtalet har siktet högt ställt och Sveriges ambition är att vara ledande. Ambitionen om ett fossilfritt Sverige och klimatneutralitet är redan formulerat.

Behovet av nya bostäder är stort i Skellefteå. Med en förväntad befolkning på uppemot 80 000 invånare 2030 står kommunen inför utmaningen att bygga fler bostäder med lägre klimatpåverkan.

Den svenska betongbranschen jobbar hårt för att ytterligare sänka klimatpåverkan från betong. En viktig del i detta arbete är en klimatförbättrad betong till husbyggnation som nu finns på marknaden.

Att använda klimatförbättrad betong innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 20 procent jämfört med traditionell betong. Genom aktiva val och optimering av betongrecept går det redan i dag att nå cirka 30 procent lägre klimatpåverkan.

Parallellt med detta arbetar betongbranschen intensivt med att inom olika områden lansera alternativa sätt att minska betongs klimatpåverkan.

I den klimatförbättrade betong som i dag finns på marknaden reduceras koldioxidutsläppen genom att man använder ny cement med lägre utsläpp, optimerar betongsammansättning och använder alternativa bindemedel.

Nya optimerade designlösningar och minskade koldioxidutsläpp från transporter ger också lägre klimatpåverkan.

Omfattande forskning och utveckling pågår för att ytterligare minska utsläppen. Målet är att nå en halverad klimatpåverkan inom fem år och på sikt att erbjuda klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv.

För oss är det självklart att se till hela livscykeln när man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan. Det innebär att väga samman såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala faktorer, och där allt arbete med förbättring utgår från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd.

Det innebär också att hela livslängden beaktas – inte bara produktionsfasen – när en byggnad ska kunna användas i 100 år.

På det här sättet minskar vi klimatpåverkan och gör en byggnad långsiktigt hållbar.

Alla är vi överens om att hållbarhet och klimatfrågan hör till våra viktigaste frågor inför framtida samhällsbyggande. Vi bär ett gemensamt ansvar och för att lyckas behöver vi samarbeta för att nå hela vägen fram.

Nu vilar ett stort ansvar på politiker, arkitekter och byggbolag i Skellefteå som värnar om hållbarhet och miljöfrågor. Betongbranschen vill bidra till en ökad kännedom och kunskap om möjligheten att redan i dag använda klimatförbättrande betong till nya bostäder.

För detta syfte har vi tagit fram rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”.

I rapporten redogör vi för det viktiga arbetet som gjorts fram till i dag för att minska betongs klimatpåverkan. Rapporten pekar också på konkreta klimatfakta och visar att det inom en snar framtid kommer att finnas betong på marknaden som ger mycket låga koldioxidutsläpp.

För att nå klimatmålen och skapa ett långsiktigt hållbart byggande uppmanar vi politiker och andra beslutfattare i Skellefteå att i stället för att förorda ett enskilt byggmaterial ställa krav på klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv där det handlar om rätt byggmaterial på rätt plats.

Detta innebär också att utnyttja den potential till kraftigt sänkt klimatpåverkan som redan nu finns genom klimatförbättrad betong.

Malin Löfsjögård
vd Svensk betong (branschorganisation för företag i Sverige som industriellt tillverkar betong eller monterar betongprodukter)
adjungerad professor i betongbyggnad med inriktning produktion och anläggningsbyggande på KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen