Så respekterar vi äganderätten i skogen

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Inget hot. Att äganderätten enligt Sveriges grundlag skulle vara hotad av Skogsstyrelsens agerande är felaktigt av fler skäl, menar debattörerna Foto: Pär Lindström Foto: Pär Lindström.

Det är förståligt att enskilda skogsägare blir oroliga när de följer debatten om äganderätten och att den skulle vara hotad.

FAKTUM ÄR

Därför vill vi slå fast: Skogsstyrelsen respekterar givetvis äganderätten som ett fundament för att kunna bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Vi tänkte nu berätta hur.

Vilken skog ska avverkas på ett ansvarsfullt sätt och vilken skog ska lämnas för framtiden av hänsyn till djur och växter?

Debatten om hur den balansen ska hanteras och påverkar skogsägaren och hens rätt att äga och bruka sin skog har sällan varit så intensiv som nu.

Det kan handla om skog med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, som kan påverka avverkningens omfattning, men också om att visa hänsyn till rödlistade djur och växtarter i samband med åtgärder i skogen.

I debatten används ibland en hotad äganderätt som ett slagträ. Det antyds att Skogsstyrelsen agerar i strid med lagar och regler kring äganderätten. Så är det förstås inte.

Att äganderätten enligt Sveriges grundlag skulle vara hotad av Skogsstyrelsens agerande är felaktigt av fler skäl:

När skogsägaren gör en avverkningsanmälan till oss identifierar vi ibland skog med höga naturvärden, en så kallad nyckelbiotop. Detta innebär formellt sett inte ett avverkningsförbud.

När Skogsstyrelsen beslutar om att skogen ska bevaras, och får ett biotopskydd, får markägaren full marknadsmässig ersättning med ett tillägg på 25 procent.

När frågan om nyckelbiotoper debatteras kan det vara bra att veta att bara två procent av svensk skog i dag är klassad som nyckelbiotop, och att 85 procent av dagens skogsfastigheter inte innehåller någon registrerad nyckelbiotop.

Men alla nyckelbiotoper är ännu inte identifierade. Därför upptäcks de ibland först i samband med avverkningsanmälan.

Det är på tok för sent och där behöver både Skogsstyrelsen och skogsbruket bli bättre.

På uppdrag av regeringen ska vi med start redan i år genomföra en nationell inventering av nyckelbiotoper i hela landet. Regeringen har dessutom i höstens budget avsatt 2,5 miljarder kronor extra de närmaste tio åren för ersättning riktade direkt till skogsägare med nyckelbiotoper.

Det här kommer att ge skogsägaren tydligare och ett mer förutsägbart kunskapsunderlag för att i god tid kunna planera sina åtgärder.

Att med detta som bakgrund påstå att äganderätten i skogen är hotad tycker vi inte bara är missvisande. Det riskerar dessutom att i onödan minska framtidstron för skogsbruk hos landets skogsägare.

Johan Renström

distriktschef Skellefteå, Skogsstyrelsen

Staffan Norin

regionchef region Nord, Skogsstyrelsen

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen