Ruskigt i trafiken för den som enbart kan känna och höra

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2016
Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt. Den vita käppen är det bästa sättet för en människa med synnedsättning att känna sig för. Men en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Synskadades riksförbund visar att endast sju av tio svenskar vet vad den vita käppen står för.

Alla människor vill leva så självständiga liv som möjligt.

Lagen som ger alla gångtrafikanter företräde vid obevakade övergångsställen är livsviktig för oss.

Man vill kunna röra sig utomhus på egen hand och tryggt ta sig fram i trafiken. Gatan ska vara för alla.

Det låter enkelt och självklart, men verkligheten erbjuder inte denna trygghet.

Vi som har en synnedsättning vill se bortom de begränsningar som gör att vi inte alltid kan leva som andra. Problemet är otryggheten, som på olika sätt gestaltar sig som hinder för oss – hinder som vi vill jämna med marken.

Du, som en vanlig människa i trafiken, kan vara det hindret.

Men du kan också vara hjälpen som ger oss trygghet.

Det är inte raketforskning, utan det handlar om något så enkelt som att du ställer din cykel i ett cykelställ i stället för mitt på trottoaren och stannar din bil om du ser en person med vit käpp.

Den vita käppen är det bästa sättet för en människa med synnedsättning att känna sig för. Men en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Synskadades riksförbund visar att endast sju av tio svenskar vet vad den vita käppen står för. Detta trots att den vita käppen är en internationell symbol för just synskadade.

Lagen som ger alla gångtrafikanter företräde vid obevakade övergångsställen är livsviktig för oss, men den räcker inte för hundraprocentig trygghet. Vi behöver lita på personen bakom ratten, eller styret.

Tyvärr visar Novus-undersökningen att endast fyra av tio förare stannar bilen helt när en fotgängare vill gå över gatan. Närmare fyra av tio förare får sällan ögonkontakt med den fotgängare som vill gå över.

När vi lägger ihop de uppgifterna framträder en ruskig bild. Fler än en tredjedel av förarna stannar inte och nästan en tredjedel av de svarande vet inte vad en vit käpp är för någonting. Då blir det heller inte så konstigt att mer än var femte medlem i Synskadades riksförbund aldrig eller mycket sällan rör sig ute på egen hand (Sifo 2015).

Bland de som aldrig är utomhus själva uppger fyra av tio att det är för obehagligt och otryggt. Synskadade bosatta i storstäder känner sig mer otrygga än övriga medlemmar.

Vi i Synskadades riksförbund har målet att synskadade självständigt ska kunna röra sig tryggt ute. Men då måste vi komma överens om att en vit käpp betyder visa hänsyn.

Så får vi en gata för alla:

  • Stanna ditt fordon om någon med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan eller cykelbanan.
  • Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för oss.
  • Ställ din cykel i cykelstället så slipper vi snubbla.
  • Saker som står där många går hindar oss.
  • Lämna kännbara ledstråk fria från föremål.
  • Tysta elbilar och hybrider behöver varningsljud.
  • Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra.

Gun-Britt Andersson
Synskadades riksförbund, Skellefteå

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen