Region Västerbotten satsar åter på Umeå

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt. Planen som revideras vart fjärde år har ett tydligt fokus på Umeå. I den föreslås att 205 miljoner kronor satsas på gång- och cykelvägar. Av de pengarna hamnar 75 procent i Umeå kommun medan Skellefteå får knappt fem. Är det rimligt?

Region Västerbotten har lämnat sitt förslag till länstransportplan för perioden 2018–2029.

Planen som revideras vart fjärde år har ett tydligt fokus på Umeå.

Planen handlar om statliga investeringar i till exempel vägar, cykelbanor och kollektivtrafik. Pengarna som fördelas är 919 miljoner kronor över en period om tolv år.

Planen som revideras vart fjärde år har ett tydligt fokus på Umeå.

I planen föreslås att 205 miljoner kronor satsas på gång- och cykelvägar. Av de pengarna hamnar 75 procent i Umeå kommun medan Skellefteå får knappt fem.

Är det rimligt?

Planen föreslår också omfattande satsningar på det ”öst-västliga samverkansstråket”. Stråket innefattar sträckan Storuman–Umeå. Det inkluderar väg E12 samt järnvägen mellan Storuman och Hällnäs.

Statliga investeringar i europaväg och järnväg ska finansieras via den nationella transportplanen. Varför ska då länstransportplanen offra sina pengar där?

Länstransportplanen räknar även in Umeå hamn i det stråket och föreslår att 100 miljoner kronor investeras där. Samtidigt nämns att Skellefteå ska göra stora investeringar i sin hamn. Investeringar som även de förstärker transportinfrastrukturen i Västerbotten.

Varför ger inte länstransportplanen motsvarande stöd till Skellefteå hamn?

Länstransportplanen föreslår att en ny färjelösning i Umeå medfinansieras med 50 miljoner kronor. En sådan sägs stärka det öst-västliga perspektivet och vara viktigt för Västerbotten och omgivande län inom och utom Sverige.

Det är en överdrift. Resor mellan Skellefteå och till exempel Jakobstad i Finland görs via Haparanda och påverkas inte av en förbättrad färjehantering i Umeå hamn. Resor från Norrbottens kustland görs via Haparanda – oberoende av resmål i Finland.

Resor från Helsingfors till Mo i Rana i Norge görs lämpligast via Umeå, men resor till det större Bodö görs via Haparanda.

Det mest uppseendeväckande är dock planens påstående att satsningen på en innovativ färja skulle leda till 50 000 nya arbetstillfällen i Kvarkenregionen. För att sätta det i rätt perspektiv så skulle batterifabriken Northvolt ge 2 500–3 000 nya jobb.

Varför ska våra pengar offras på en orealistisk dröm?

Det finns stora behov av investeringar i vägar, cykelvägar och kollektivtrafik i ett så stort län som Västerbotten. Många vägar riskerar att få hastigheten sänkt om vi inte bygger om dem. Nya gång- och cykelvägar behövs, inte minst för barnens, ungdomarnas, miljöns och hälsans skull.

Det är viktigt att vi använder våra gemensamma pengar på ett klokt sätt så att hela länet utvecklas.

Håkan Andersson (C)
ledamot i Skellefteå kommunfullmäktige

Anders Rutdal (C)
ledamot i tekniska nämnden i Skellefteå

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen