Rädda Åbyälvens hotade laxstam

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2014

Föreningarna Älvräddarnas samorganisation och Östersjölaxälvar i samverkan ser positivt på Skellefteå Krafts initiativ för att förbättra fiskvandringen vid Hednäs kraftverk.

Åbyälven har en unik laxstam som i dag är starkt hotad. Älven når inte de beståndsspecifika målen för lax. Potentialen är flera tusen uppvandrande laxar, men färre än 100 per år kommer förbi Hednäs kraftverk, det enda kraftverket i älven. Älven är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad och är ett Natura 2000-område.

Biologisk mångfald är en förutsättning för att miljön ska klara av snabba omställningar, till exempel klimatförändringar, och skapa ekosystemtjänster som sportfisketurism. Jämför vi Åbyälven med Mörrumsån i Blekinge har Åbyälven stora förutsättningar att locka många sportfiskare.

Mörrumsån genererar cirka 50 miljoner kronor i turismintäkter med övernattningar, handel och guidning. Detta på en sträcka av 15 km. Åbyälven med sina över 10 mil har en oerhörd potential om problemen kring kraftverket löses.

Hednäs kraftverk genererar i dag cirka 4,5 miljoner kronor brutto varje år och står för 0,2 procent av Skellefteå Krafts totala vattenkraftsproduktion. Kraftverket är utan betydelse för den allt viktigare elnätsregleringen och Hednäs årsproduktion ersätts enkelt med två vindkraftsaggregat i gynnsamt vindläge. Det är ett betydligt bättre sätt att uppnå den förnybara produktion som skulle gå förlorad om Åbyälven helt återställdes.

Fiskvägen vid Hednäs kraftverk måste förmodligen byggas om helt om den ska fungera. Kostnaden för en modern fiskväg är betydande, det kan bli flera tiotals miljoner kronor med tanke på terrängen kring kraftverket.

I de fall, som exempelvis Hednäs, där miljökvalitéerna är mycket stora och de energitekniska argumenten små är utrivning ett alternativ som helt återger älven till miljön. En utrivning blir dessutom ekonomiskt fördelaktigare jämfört med dyrbara fiskvandringslösningar med osäker potential att lyckas.

Tranås Energi är det enda kraftbolag som fått diplom av Älvräddarnas samorganisation för frivilliga miljöåtgärder i sina vattenkraftverk. Det har inneburit en kraftigt ökad kundtillströmning, eller annorlunda uttryckt: åtgärdskostnaderna är i deras fall lägre än de ökade intäkterna.

Turistintäkter som överstiger energiintäkterna tio gånger varje år, samt vanligt sunt förnuft gör att det bara finns en åtgärd som är acceptabel; riv ut Hednäs kraftverk och återställ Åbyälven. Detta är något som ägarna till Skellefteå Kraft nu måste inse och besluta om.

Christer Borg
ordförande Älvräddarnas samorganisation

Thomas Johansson
ordförande Östersjölaxälvar i samverkan

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen