Primärvården måste bli tillgänglig för alla

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Risken är stor att funktionsnedsatta enbart ses som passiva vård- och omsorgstagare. För oss socialdemokrater är detta ett förlegat synsätt. För oss ingår funktionshinderpolitiken som en viktig del i den generella välfärden, skriver landstingsrådet Peter Olofsson (S) och Kenneth Andersson (S), ordförande i Nämnden för funktionshinder och habilitering. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Debatt. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Västerbottens läns landsting beslutade vid landstingsfullmäktige i juni att avsätta resurser för en stegvis utveckling av en sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för vuxna med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

Samhället har lätt för att se de funktionshinderpolitiska frågorna ur ett alltför snävt vårdperspektiv.

Risken är stor att funktionsnedsatta enbart ses som passiva vård- och omsorgstagare.

För oss socialdemokrater är detta sedan länge ett förlegat synsätt. För oss ingår funktionshinderpolitiken som en viktig del i den generella välfärden.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Västerbottens läns landsting beslutade vid landstingsfullmäktige i juni att i budget för 2018 avsätta resurser för en stegvis utveckling av en sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för vuxna med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

I och med beslutet blir Västerbotten det andra landstinget i Sverige som gör en riktad satsning för att kunna utveckla bemötande, förbättra utredningar, diagnostik och behandlingar samt stärka vår kunskap och kompetens inom området.

Allt för att på ett bättre sätt kunna möta funktionsnedsattas individuella behov av olika vårdinsatser inom primärvården.

För oss handlar det i grunden om en demokratifråga; att kunna leva ett självständigt och delaktigt liv med goda livsvillkor.

Bakgrunden till att vi valt att prioritera denna satsning grundar sig i att vi tagit del av ett antal nationella rapporter som bland annat visar att personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar har svårt att få tillgång till en primärvård anpassad efter sina behov.

Vårt mål är att ge ökade förutsättningar och säkerställa att medborgare, som tillhör den aktuella målgruppen, ska ges möjlighet till en anpassad primärvård. En målgrupp som företrädesvis utgörs av personer med flerfunktionsnedsättningar som exempelvis utvecklingsstörning, ryggmärgsbråck, CP-skador, autism och muskelsjukdomar.

Att vi nu ger möjlighet att starta projektarbetet med en sammanhållen primärvård innebär att vi nu tar ett första steg för en successiv utbyggnad i länet, med start i Umeå där en hälsocentral får i uppdrag att tillhandahålla en sammanhållen och anpassad hälso- och sjukvård för denna patientgrupp.

En patientgrupp som exempelvis för Umeområdet beräknas uppgå till 400 personer. Projektarbetet ska ske i nära samarbete mellan primärvården och Habiliteringscentrum, där specialistkompetensen sedan tidigare finns kring vårdbehoven för denna målgrupp.

För oss är denna riktade satsning en viktig del för att kunna fortsätta att säkerställa en jämlik och trygg hälso- och sjukvård för alla i länet.

Vår förhoppning är också att på detta sätt kunna bidra till att förebygga den ohälsa som enligt Folkhälsoinstitutet ligger betydligt högre bland människor med funktionsnedsättningar än hos befolkningen i stort.

För oss handlar det i grunden om en demokratifråga; att kunna leva ett självständigt och delaktigt liv med goda livsvillkor.

Peter Olofsson (S)
landstingsstyrelsens ordförande, Västerbottens läns landsting

Kenneth Andersson (S)
ordförande i Nämnden för funktionshinder och habilitering, Västerbottens läns landsting

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen