Nej, vi bryter inte mot våra egna principer

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Yvonne Rönngren/Norran

Replik. De lägenheter som avsätts till anvisade påverkar inte det antal lägenheter som går till andra utsatta grupper. Påståendet att Skebo bestämt vilken grupp som mest förtjänar bostad faller därför, liksom det att Skebo skulle bryta mot sina egna principer.

Replik på Markku Abrahamssons (vice ordförande Sverigedemokraterna Skellefteå) debattartikel ”Fler än bara nyanlända behöver förtur i kön”, publicerad i Norran och på norra.se tisdagen den 6 februari 2018.

Skebos vision är att vara en ledande samhällsbyggare.

Våra beslut och vårt agerande har detta som grund.

För alla som bor i våra lägenheter finns regler. Obetalda hyror eller att man kontinuerligt stör sina grannar kan, om inte förbättring sker, på sikt leda till avhysning. Det är viktigt att poängtera att barn inte har drabbats av någon avhysning som Skebo gjort.

I Skebos ägardirektiv står det ordagrant att bolaget ska ”medverka till att lösa socialförvaltningens behov/förmedling av bostäder”.

Vi har ett långtgående samarbete med socialförvaltningen.

Beslutet att avsätta nio procent av de lediga lägenheterna till dem som fått permanent uppehållstillstånd, och därefter kommunplacerats i Skellefteå under 2017 och 2018, ligger väl inom ramarna för detta. Skebo lämnar årligen cirka 30 lägenheter till socialförvaltningens verksamhet.

De lägenheter som avsätts till anvisade påverkar inte det antal lägenheter som går till andra utsatta grupper. Påståendet att Skebo bestämt vilken grupp som mest förtjänar bostad faller därför, liksom det att Skebo skulle bryta mot sina egna principer. Det är inte Skebo som utreder behoven, det gör socialförvaltningen.

Skebo har valt att öppet redovisa sitt beslut. Detta av flera skäl. Dels för att signalera att dessa människor är viktiga för Skellefteås tillväxt och framtid men också för att ta bort alla misstankar om att vi i smyg skulle undanhålla lägenheter från vår ordinarie kö.

Det totala antalet lägenheter som släpps till vår kö påverkas naturligtvis av beslutet vilket också är skälet till att det är tidsbegränsat till två år.

Skebo erbjuder bostäder till flera olika grupper i samhället som har behov av att hitta sin plats på bostadsmarknaden. Exempel är ungdomsbostäder och trygghetsboenden. Dessa verkar dock inte lika angelägna att ifrågasättas, trots att de kan jämföras med gruppen anvisade.

Harriet Classon (S)
styrelseordförande Skebo

Gunnar Fransson (M)
vice styrelseordförande Skebo

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen