Med rätt prioritering kapas köerna i vården

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Andreas Nilsson/Västerbottens läns landsting

Debatt. Vi socialdemokrater prioriterar en god tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården. Vi vill stärka patientens ställning. Därför försvarar vi aldrig en vårdkö, och arbetar ständigt för att göra vården mer tillgänglig.

Vårdköer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället.

Vi socialdemokrater prioriterar en god tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården. Vi vill stärka patientens ställning. Därför försvarar vi aldrig en vårdkö, och arbetar ständigt för att göra vården mer tillgänglig.

Genom politiska prioriteringar kan vi nå resultat. Men då måste vi se de bakomliggande orsakerna. Brist på personal, och situationen för den befintliga personalen, är en sådan. Därför behöver vi både göra direkta insatser inom den verksamhet där vårdköerna är längst och behoven störst och satsa på personalen.

Det är vårt ansvar att upptäcka problem och göra prioriteringar och satsningar för att lösa dem. Så har vi gjort i fallet med vårdköerna. Det visar sig ha gett resultat.

För några veckor sedan nåddes vi av nyheten att Norrlands universitetssjukhus i Umeå fått en nationell utmärkelse som bästa sjukhus. Denna utmärkelse är bland annat baserad på god tillgänglighet i vården. Det är inte en slump, det är politisk vilja som tagit oss dit.

Däremot är vi inte nöjda. Vi slår oss inte till ro när det fortfarande finns förbättringsområden, utvecklingspotential och utmaningar. Vi kan konstatera att det går åt rätt håll, att vårdköerna minskar och att sjukvården i länet håller en god kvalitet. I vårt arbete är det vårdbehoven som styr. De med störst behov ska gå först.

Den kritik som riktas mot oss från Moderaterna efterföljs i vanlig ordning inte av några konkreta förslag på åtgärder.

Vi har mött stora behov inom barn- och ungdomspsykiatrin, som låg långt under måluppfyllelse under våren 2017. Men efter politiska prioriteringar kunde vi i slutet av året se att måluppfyllelsen stigit till 93 procent.

När det gäller cancervården, där behovet också är stort, ligger vi bra till i arbetet med standardiserade vårdförlopp där olika ledtider gäller för olika cancerdiagnoser.

Som vanligt riktar Moderaterna kritik mot oss och anklagelser landstingsledningen för att utvecklingen går åt fel håll. Vi socialdemokrater är medvetna om att det finns mer att göra, men det är vår fasta övertygelse att ekonomiska satsningar och prioriteringar inom våra verksamheter är vägen framåt för att möta behoven.

Den kritik som riktas mot oss från Moderaterna efterföljs i vanlig ordning inte av några konkreta förslag på åtgärder. Vi får därför spekulera kring vad alternativen skulle vara. Och då är det omöjligt att dessa skulle stavas vårdval, marknadsanpassning och utförsäljningar.

Att å ena sidan rikta kritik mot den politik som bedrivs, men å andra sidan inte komma med några konkreta förslag är inte ett seriöst sätt att möta de utmaningar som sjukvården i Västerbotten står inför.

För oss socialdemokrater är vägen framåt att fortsätta investera i det vi vet bygger en trygg sjukvård i hela länet samt att vidta åtgärder och göra prioriteringar när och där det behövs. Så kan vi bedriva en politik som tar ansvar för helheten och bygger trygghet på riktigt.

Peter Olofsson (S)
ordförande i landstingsstyrelsen

Karin Lundström (S)
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen