Många kommuner saknar en digitaliseringsstrategi

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt. En undersökning genomförd av Stadsnätsföreningen visar att enbart hälften av Sveriges kommuner har antagit en egen digitaliseringsstrategi. I Västerbotten är motsvarande siffra åtta av femton kommuner. Det är oroväckande statistik.

Digitaliseringen genomsyrar stora delar av dagens samhällsdebatt.

Allt från vård och skola till offentlig förvaltning ska digitaliseras – och snabbt ska det gå.

Men en undersökning genomförd av Stadsnätsföreningen visar att enbart hälften av Sveriges kommuner har antagit en egen digitaliseringsstrategi. I Västerbotten är motsvarande siffra åtta av femton kommuner.

Det är oroväckande statistik. Inte minst med tanke på att vi ser en tendens till att mindre kommuner saknar digitaliseringsstrategier i större utsträckning än städerna.

Jag förstår att arbetet med en digitaliseringsomställning kan uppfattas som övermäktigt.

Många av landets kommuner har det tufft och flera av deras verksamheter är hårt pressade redan i dag. Den här bilden bekräftas av de ledande kommunföreträdarna i vår enkät. Brist på pengar och intern digitaliseringskompetens lyfts fram som de största hindren mot kommunernas fortsatta digitalisering.

Varför är det då så viktigt att kommunerna sätter igång med sitt digitaliseringsarbete? Jo, vi vet att digitaliseringen kommer att möjliggöra en effektivisering inom flera av kommunernas verksamheter samtidigt som den kommer att möjliggöra en förbättrad service till invånarna.

Sist men inte minst är jag övertygad om att de kommuner som hänger med i det övriga samhällets utveckling blir mer attraktiva – dels när det kommer till att attrahera nya invånare, men framförallt i arbetet med att rekrytera personal till exempelvis skolan eller vården. Den bilden bekräftas också i våra tidigare undersökningar.

På motsvarande sätt hotas de kommuner som väljer att hålla tillbaka utvecklingen av en minskad attraktivitet. För vem vill ha sina barn i en skola där man inte dragit nytta av de senaste decenniernas forskning kring digitala hjälpmedel?

Just därför är det avgörande att kommunpolitikerna tar sitt ansvar genom att sätta sig in i frågorna och pekar ut riktningen för kommunens fortsatta digitaliseringsarbete. En digitaliseringsstrategi behöver omfatta alla kommunens olika verksamhetsdelar.

Även om huvudansvaret för kommunernas digitalisering vilar på lokalpolitikernas axlar så är det viktigt att de också får stöd från både regionen och regering.

I Sveriges nya digitaliseringsstrategi, som regeringen nyligen antagit, står det att ambitionen är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Om regeringen menar allvar med sitt mål måste de också skapa förutsättningar för alla kommuner att leva upp till det, även de små.

Vi befinner oss just nu i det som jag tror kommer att ses som ett paradigmskifte i det moderna samhällets historia. Om vi blickar tillbaka till tidigare större samhällsförändrande processer, som exempelvis industrialiseringen, inser vi hur viktigt det är att hålla jämna steg med det övriga samhällets utveckling.

Mikael Ek
vd Svenska stadsnätsföreningen

Mer från Åsikter

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 19 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Artiklar från 13 november 2017

Artiklar från 12 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen