Kommunvetot mot vindkraft hotar en hållbar elförsörjning

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt. För oss inom skogsindustrin är inte vindkraften någon huvudaffär i sig. Men vi är beroende av ett robust och hållbart elsystem, och vindkraften är central i den politiska energiöverenskommelsen.

Kommunernas oinskränkta rätt att stoppa vindkraft används ofta mot projekt som tidigare välkomnats och där tiotals miljoner kronor kan ha investerats i förberedelser.

För oss inom skogsindustrin är inte vindkraften någon huvudaffär i sig. Men vi är beroende av ett robust och hållbart elsystem, och vindkraften är central i den politiska energiöverenskommelsen. Därför välkomnar vi Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att ta bort det kritiserade kommunvetot.

Förra årets blocköverskridande energiöverenskommelse innebär att ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion ska etableras fram till 2030. Det förutsätter att vindkraftsutbyggnaden tar rejäl fart; enligt vindkraftsbranschen handlar det om ett investeringsbehov på närmare 50 miljarder kronor.

I dag motverkas detta mål av ett regelverk, kallat det kommunala vetot, som ger kommuner oinskränkt rätt att säga nej till vindkraft.

Några skäl behöver inte anges och besluten går inte att överklaga.

Ofta kommer kommunernas beslut sent i processen när vindkraftsföretagen kan ha investerat tungt i utredningar som egentligen hör till länsstyrelsens miljöprövning. Om kommunen då drar i bromsen kan det betyda att tiotals miljoner kronor, tänkta som en investering i förnybar energiproduktion, går till spillo.

Självklart ska kommunerna ha stort inflytande. Vi känner oss i det avseendet trygga med expertmyndigheternas bedömning; att nuvarande särreglering kan slopas med fullgod miljöprövning och fortsatt stort kommunalt inflytande över var vindkraftverken lokaliseras, genom översiktsplanering och en stark ställning som remissinstans.

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som direkt ger arbete åt 70 000 personer i hela landet. Vi är inga vindkraftsbolag. För oss är vindkraften en kompletterande affärsmöjlighet, främst genom markarrenden.

Vi kan också engagera oss i vindkraftsetableringar på egen mark, men mer än en sidoverksamhet blir det ändå inte.

Helt centralt för oss är däremot en robust och hållbar elförsörjning, och i det avseendet har vindkraften en tydlig roll.

Efter den blocköverskridande energiuppgörelsen kan knappast någon ifrågasätta det.

Vår sektor har en nyckelroll i klimatomställningen. Vi berättar gärna om hur våra växande skogar binder koldioxid och att träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Sverige och svensk skogsindustri har stora förutsättningar att driva utvecklingen mot en bioekonomi.

Men klimatutmaningarna är så stora att vi måste arbeta på många parallella fronter. Vi välkomnar därför förra årets energiöverenskommelse, som bland annat innebär kraftfulla satsningar på vindkraft och annan förnybar elproduktion.

Vi uppmanar regeringen att lyssna på expertmyndigheterna och ta bort det kommunala vetot så att satsningarna på ett robust och hållbart elsystem kan genomföras.

Björn Rentzhog
vd och koncernchef Persson invest AB, Östersund

Björn Risby
affärsområdeschef, Bergvik skog

Mikael Källgren
affärsområdeschef, SCA förnybar energi

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen