Kommunens beslut hotar våra jobb

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Rönnskär jobbar hårt med att utveckla produkten järnsand. Det är ett långsiktigt arbete. Under tiden växer järnsandshögarna, vilket medför onödiga kostnader, skriver de fyra fackliga företrädarna på debattplats i Norran. Foto: Rönnskär

Debatt. Vi fackliga på Rönnskär följer kommunens agerande med allt större frustration. Vi kan inte stillatigande se på när ett fåtal tjänstemän inom kommunen väljer att vantolka olika regelverk och överträda sina befogenheter. Konsekvensen kan bli att våra medlemmars försörjning hotas.

Skellefteå kommun har som mål att bli 80 000 invånare.

Utan satsningar och utveckling förlorar vi konkurrenskraft. De företag som inte är konkurrenskraftiga överlever inte. Inget företag satsar i en kommun där man motarbetas.

För att nå dit behöver vi satsa på jobb inom industrin.

Varje arbetstillfälle på Rönnskär skapar ytterligare arbetstillfällen i Skellefteå. Utan Rönnskärsverken i Skelleftehamn skulle de vara flera tusen färre.

I frågan om järnsanden motarbetas Skellefteås största privata arbetsgivare.

Vi fackliga på Rönnskär följer kommunens agerande med allt större frustration. Vi kan inte stillatigande se på när ett fåtal tjänstemän inom kommunen väljer att vantolka olika regelverk och överträda sina befogenheter. Konsekvensen kan bli att våra medlemmars försörjning hotas.

Norran rapporterade nyligen om att bygg- och miljönämnden fått ”bakläxa” av Mark- och miljödomstolen som upphäver delar av de riktlinjer som gäller för järnsand.

I domen säger Mark- och miljödomstolen att ”nämnden har gått utöver vad den har rätt att göra enligt miljöbalkens regler”, det vill säga att de har fattat beslut som de inte har rätt att fatta.

Järnsand har använts i vägar och runt husgrunder sedan 1970-talet, utan att någon negativ miljöpåverkan har kunnat påvisas. Andra kommuner i Sverige kan använda biprodukter från metallframställning – men det går inte i Skellefteå.

För invånarna sprids – helt utan vetenskapliga belägg – en obefogad rädsla för ett material som mycket väl kan finnas under ens egen garageinfart.

Kommunens hantering av järnsandsfrågan är minst sagt märklig. Bygg- och miljönämnden vill hindra all användning, medan flera av de egna kommunala bolagen, Skellefteå Hamn och nu senast Fastighets AB Polaris, vill välja järnsand på grund av dess utmärkta egenskaper för anläggningsändamål.

Det är dubbla budskap.

Rönnskär jobbar hårt med att utveckla produkten järnsand. Det är ett långsiktigt arbete. Under tiden växer järnsandshögarna, vilket medför onödiga kostnader.

Vi ser med oro en trend de senaste åren där allt fler av Bolidens investeringar hamnar på andra enheter än Rönnskär. De stora investeringarna förläggs utanför Sverige.

Utan satsningar och utveckling förlorar vi konkurrenskraft. De företag som inte är konkurrenskraftiga överlever inte. Inget företag satsar i en kommun där man motarbetas.

Om en kommun ska kunna växa krävs bra förutsättningar för människor att bo, leva och arbeta. Det måste finnas jobb.

Grunden för det är ett gott samverkansklimat mellan kommun och företag.

Rönnskär och vi som jobbar där vill bidra till ett Skellefteå som växer.

Roland Antonsson
ordförande IF Metall, Boliden Rönnskär

Kim Bodén
ordförande Unionen, Boliden Rönnskär

Anders Wikström
ordförande Ledarna, Boliden Rönnskär

Joachim Petterson
ordförande Sveriges Ingenjörer, Boliden Rönnskär

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen