Kommunen förhindrar en klok återanvändning

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2016
Foto: Roine Sandlén

Debatt. Skellefteå kommun hindrar denna användning och har dessutom satt enskilda i kläm – helt i onödan och på felaktiga grunder. Därför väljer Boliden att överklaga kommunens beslut kring hanteringen av järnsand.

Järnsand är ett fantastiskt konstruktionsmaterial i vägar, både tekniskt och ekonomiskt, till gagn för skattebetalare, väghållare och trafikanter.

EU har beslutat att återvinningen ska öka, men i Skellefteå ser vi myndighetsbeslut som direkt motverkar detta.

Om järnsanden används inom rätt tillämpningar är den lätt att ta hand om och återanvända. Det är ett bra och utvärderat material.

Men Skellefteå kommun hindrar denna användning och har dessutom satt enskilda i kläm – helt i onödan och på felaktiga grunder. Därför väljer Boliden att överklaga kommunens beslut kring hanteringen av järnsand.

Bara för att en produkt innehåller metaller betyder det inte automatiskt att den är miljö- och hälsofarlig. Ett exempel är de bestick vi har i kökslådan och som vi stoppar i munnen varenda dag. Trots att de innehåller bland annat krom och nickel är de helt ofarliga eftersom metallerna är hårt bundna i stålet.

Bestick klassas som produkt och bedöms efter egenskaper. Järnsand klassas av kommunen som avfall och bedöms efter innehåll. Konsekvensen blir att restriktioner införts för användning av ett material som i årtionden ersatt ändliga naturresurser, till exempel berg och grus.

Det moderna samhället fungerar tack vare metaller i infrastruktur, kommunikationssystem och transporter. I en cirkulär ekonomi är återvinningen en hörnsten och metallurgiska processer en förutsättning för storskalig metallåtervinning.

EU har beslutat att återvinningen ska öka, men i Skellefteå ser vi myndighetsbeslut som direkt motverkar detta.

Vill samhället öka metallåtervinningen måste det även finnas en acceptans för smältverk och för ökad produktion av biprodukter. Målet måste vara att hitta användningsområden för dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Järnsand är en biprodukt från Rönnskär som i årtionden använts i Skellefteområdet. Egenskaperna hos järnsanden är i många fall bättre än hos alternativa material. Genomförda studier har inte påvisat någon negativ miljöpåverkan vid användningen av järnsand.

Boliden anser att bygg- och miljönämndens beslut bygger på en ofullständig vetenskaplig analys vilket leder till att järnsanden inte kan användas.

Hur ballastmaterial får användas bedöms i nuläget på olika grunder, vissa på egenskaper, andra på innehåll. Boliden anser att myndigheterna i större utsträckning ska se till materialens egenskaper. Alla ska bedömas på samma villkor.

Kommunen har beslutat att järnsanden inte kan användas utan särskild prövning. I stället grävs bergtäkter ut i onödigt stor utsträckning.

Vi har allt att vinna på att skapa förutsättningar för återanvändning av alla de material som finns i samhället. Så lite som möjligt ska gå till spillo. Det är cirkulär ekonomi.

Åke Roos
platschef Boliden Rönnskär

Linn Andersson
utvecklings- och miljöchef Boliden Rönnskär

Mer från Åsikter

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 26 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen