En egen bostad är en mänsklig rättighet

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.

Hemmet spelar en central roll i våra liv och är en av grunderna för ett fungerande samhälle. Det är så viktigt att det i en av våra grundlagar finns inskrivet att det allmänna ska trygga rätten till en bostad. Dessvärre tycks vi inte kunna åstadkomma en bostadspolitik som säkerställer detta.

Det är nu ett år kvar till valet och vi på Hyresgästföreningen vill uppmärksamma den så viktiga bostadsfrågan. I samband med Stora Nolia i Umeå arrangerar vi en bostadspolitisk debatt, där flera av riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner kommer att debattera under ledning av Sverker Olofsson. Bostadsmarknaden i Umeå är ju som bekant en av landets hetaste, där allmännyttan nyligen genomfört en omdiskuterad försäljning av 1 601 lägenheter.

Idag har vi bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. Bostadskrisen kan få förödande konsekvenser för enskilda människor, många tvingas bo väldigt trångt, unga kan inte flytta hemifrån och starta sitt vuxenliv och våldsutsatta kvinnor som tvingas fly fastnar i tillfälliga slussar. Dessutom blir det svårt för näringslivet att rekrytera rätt kompetens. Bostadsbristen har också drivit upp prisnivåerna för såväl ägda som hyrda bostäder och även om det de två senaste åren har byggts betydligt mer än på decennier, så ligger hyrorna för högt.

Vi kan konstatera att i det här fallet fungerar inte marknadsprincipen om utbud och efterfrågan. Det är svårt att sluta efterfråga boende, även om priserna är högre än vad ekonomin tillåter. Fler hyresrätter är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad, detta är de flesta aktörerna på bostadsområdet överens om. Åsikterna om vilka åtgärder som krävs för att nå dit skiljer sig dock åt. Trots att konsekvenserna av bostadsbristen är väl kända hos partierna har man inte lyckats komma överens om en bred uppgörelse om bostadspolitiken.

Regeringen har tillsatt en utredning om så kallade presumtionshyror, om förändringar i hyressättningen av nyproducerade lägenheter skulle kunna stimulera till ökat byggande. Utredningen presenterades nyligen och visade att hyrorna i nyproduktion redan är så höga att de inte går att höja mer om människor ska ha råd. Den visar också att nuvarande hyressättningssystem inte hindrar byggandet.

Nu hoppas vi att politikerna inser att det måste till andra åtgärder för att det ska byggas fler hyresrätter. En bred skatteöversyn för att bland annat rätta till den ekonomiska obalans som råder mellan hyrt och ägt boende skulle sannolikt vara mer effektiv.

Fler hyreslägenheter är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad. Detta är de flesta aktörerna på bostadsområdet överens om.

Det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och därför är det rimligt att de allmännyttiga bostadsbolagen visar vägen. Detta kan de göra genom att bygga bostäder med rimliga hyror. Ett sätt är att nyttja det statliga investeringsstödet, ett annat är att bolagen återinvesterar sitt kapital i nybyggnation och renoveringar. Vi tror inte heller att kommunernas värdeöverföringar från bostadsbolagen till annan kommunal verksamhet stimulerar ett ökat och långsiktigt hållbart byggande.

Våra politiker måste ta sitt samhällsansvar och säkerställa att bostaden blir det den ska vara, en mänsklig rättighet.

Lillemor Göransson

Ordförande, Hyresgästföreningen Norrland

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen