Hög kvalitet i vården viktigare än sänkt skatt

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Lotta Olovsson/Västerbottens läns landsting

Debatt. För oss går satsningar i välfärden före skattesänkningar och privatiseringar. Hög kvalitet i vården för alla går aldrig att kombinera med en politik som sätter låg skatt som det främsta målet. Därför är och förblir en grundläggande ideologisk strid om sjukvården också en strid om hur vi använder och fördelar samhällets samlade resurser.

När vår budget på onsdag läggs fram i landstingsfullmäktige står det klart att majoriteten i Västerbottens läns landsting står enade inför våra utmaningar. Vi kan inte vänta, därför förstärker vi budgeten ytterligare redan 2017.

Den splittrade borgerliga oppositionen lägger fram fyra olika budgetar som väcker mer frågor än den ger svar.

Sjukvården i Västerbotten är i grunden bra, men det är oacceptabelt att så många ska behöva vänta på vård. Vi prioriterar att arbeta med de bakomliggande problemen; bristen på rätt kompetens och vårdproffsens möjligheter att använda sin kompetens på rätt sätt.

För oss går satsningar i välfärden före skattesänkningar och privatiseringar. Hög kvalitet i vården för alla går aldrig att kombinera med en politik som sätter låg skatt som det främsta målet. Därför är och förblir en grundläggande ideologisk strid om sjukvården också en strid om hur vi använder och fördelar samhällets samlade resurser.

Regeringen har med stöd av Vänsterpartiet gjort avgörande satsningar på vården den här mandatperioden. De tio välfärdsmiljarderna kommer att göra stor skillnad för landstingets ekonomi, tillsammans med ett antal riktade satsningar på bland annat barn och ungas psykiska ohälsa, kvinnors hälsa och länets förlossningsvård.

Ytterligare miljarder satsas med start 2018; en patientmiljard till primärvården samt två till att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor.

Dessa resurser är viktiga för att kunna förändra personalens situation; se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja och orka arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Genom att prioritera våra medarbetare skapar vi förutsättningar för att korta vårdköerna och skapar en bättre kontinuitet i vården.

Därför investerar vi i cirka 25 utbildningsplatser med studielön för att ge sjuksköterskor möjligheten att utbilda sig till specialister, och vi fortsätter att utveckla vårdnära service. Tillgängligheten ska öka och väntetiderna minska genom kraftfulla investeringar i barn och ungas hälsa, psykisk ohälsa och samordnad vård.

Ett exempel på det är en riktad satsning för att korta köerna på BUP.

Den splittrade borgerliga oppositionen lägger fram fyra olika budgetar som väcker mer frågor än den ger svar.

Moderaternas budget bygger på resurser från en skattehöjning som de inte vill ha, vilket gör att man kan ifrågasätta vilken verklighetsförankring de har. Detsamma gäller deras privatiseringsiver. I stället för att lösa vårdens problem har privatiseringar i andra delar av landet slagit sönder den och gjort den än mer ojämlik.

Långsiktighet och ordning och reda i ekonomin gör att vi kan gå trygga framåt. Västerbottens läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta för en bättre och jämlik hälsa, en god och jämlik vård och vara en aktiv och innovativ samarbetspartner.

Detta är våra mål, och vi har tydliga strategier för att uppnå dem.

Peter Olofsson (S)
landstingsråd Västerbottens läns landsting

LiseLotte Olsson (V)
landstingsråd Västerbottens läns landsting

Robert Winroth (MP)
landstingsråd Västerbottens läns landsting

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen