Hög kvalitet i vården är viktigare än sänkt skatt

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Vi sätter kvaliteten i vården före stora skattesänkningar riktade till dem med de högsta inkomsterna, skriver de tre landstingsråden Peter Olofsson (S), Liselotte Olsson (V) och Robert Winroth (MP). Foto: Malin Grönborg

Debatt. Vi sätter kvaliteten i vården före stora skattesänkningar riktade till dem med de högsta inkomsterna. Att fortsätta sänka skatten hotar kvalitén och undergräver förutsättningarna för att ge god vård i framtiden när behoven ökar med en åldrande befolkning.

Varje dag jobbar landstinget i Västerbotten för att sjukvården i länet ska bli ännu bättre, än mer ändamålsenlig och alltmer effektiv.

En riktad satsning görs för att korta köerna på BUP.

Och vi lyckas. För även om det som ofta syns och hörs i debatten handlar om personalbrist, sjukskrivningar och nedskärningar är verkligheten inte riktigt så ensidig.

För varje dag som går utvecklar landstinget teknik, forskning och kompetenser, som gör att allt fler människor får leva längre och bli friska från sjukdom och skada.

Landstinget tar ansvar för en utveckling som räddar liv.

Under 2017 och 2018 kommer vården och medarbetarna fortsatt att stå i fokus. Tillgängligheten ska öka och väntetiderna minska genom kraftfulla investeringar i barn och ungas hälsa, psykisk ohälsa och samordnad vård.

En riktad satsning görs bland annat för att korta köerna på BUP. Arbetet med digitaliseringen står fortsatt högt upp på listan. Det gör vi för att öka tillgängligheten till vården och för att möta medarbetarnas behov i det dagliga arbetet som ett led i att förbättra arbetsmiljön.

Majoriteten i Västerbottens läns landsting prioriterar framtida rekryteringsinsatser genom att investera i cirka 25 utbildningsplatser med studielön för att ge sjuksköterskor möjligheten att utbilda sig till specialister.

Vi fortsätter utveckla vårdnära service, teamarbetet ska öka och rätt kompetens användas med utgångspunkt i patientens behov. Vi kommer dessutom att arbeta med förbättrad integrering och etablering på arbetsmarknaden genom att bland annat aktivt delta i arbetsmarknadsinsatser.

För att utveckla och säkerställa en god vård i länet är de ökade generella och riktade statsbidragen som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet beslutat om avgörande. Förutom de årliga välfärdsmiljarderna så har det gjorts flera riktade satsningar för att göra vården än mer jämlik och jämställd.

Hög kvalitet i vården för alla går inte att kombinera med en politik som sätter låg skatt som det främsta målet. Därför är och förblir en grundläggande ideologisk strid om sjukvården också en ideologisk strid om hur vi använder och fördelar samhällets samlade resurser.

Vi sätter kvaliteten i vården före stora skattesänkningar riktade till dem med de högsta inkomsterna. Att fortsätta sänka skatten hotar kvalitén och undergräver förutsättningarna för att ge god vård i framtiden när behoven ökar med en åldrande befolkning.

Genom att arbeta långsiktigt och hålla ordning och reda i ekonomin går vi trygga framåt. Den tidigare skattehöjningen ger oss möjligheten att strategiskt prioritera och möta framtida utmaningar.

Västerbottens läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta för en bättre och jämlik hälsa, en god och jämlik vård och vara en aktiv och innovativ samarbetspartner. Detta är våra mål, och vi har tydliga strategier för att uppnå dem.

Peter Olofsson (S)
landstingsråd Västerbottens läns landsting

LiseLotte Olsson (V)
landstingsråd Västerbottens läns landsting

Robert Winroth (MP)
landstingsråd Västerbottens läns landsting

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen