Handeln är en jobbskapare med goda villkor

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Replik. Medarbetarna är handelns viktigaste resurs och det är avgörande att de anställda trivs för att kunna göra ett bra jobb. Handeln öppnar dörren in till arbetsmarknaden. Faktum är att var fjärde person får sin första rad i cv:t på någon av handelns många företag.

Replik på Susanna Gideonssons (ordförande Handelsanställdas förbund) och Mikael Sjöbergs (försteombudsman Handelsanställdas förbund avdelning 29 i Umeå) debattartikel ”Sverige har blivit ett kluvet land” publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 22 september 2017.

I en debattartikel i Norran (22/9 2017) beskriver Handelsanställdas förbund anställningskontrakt i handeln som närapå slavliknande. De menar att SMS-anställningar och plötsligt försämrade anställningsvillkor är vardag för deras medlemmar, och efterlyser krafttag både från parterna på arbetsmarknaden och från politikerna.

De flesta handlare borde vara helt förbluffade över beskrivningen att de bedriver en verksamhet där något som är ”närapå slavliknande” förekommer. Genom att referera till slavhandeln har artikelförfattarna visat att de tappat all känsla för ordens valör.

Kollektivavtalet mellan Svensk handel och Handelsanställdas förbund omfattar majoriteten av dem som arbetar inom handeln. Andelen visstidsanställda har pendlat mellan 15 och 18 procent de senaste åren.

Det som döljs bakom formuleringen ”plötsligt försämrade anställningsvillkor” är antagligen det som av fackliga organisationer kallats hyvling. Det rör situationen där man behöver minska på antalet arbetade timmar i verksamheten men inte på antalet personer. I handeln är det ovanligt och förekommer oftast för att förhindra en konkurs. I den senaste avtalsförhandlingen enades vi parter om en karenstid för bibehållen lön i en sådan situation.

Medarbetarna är handelns viktigaste resurs och det är avgörande att de anställda trivs för att kunna göra ett bra jobb. Handeln är en bransch där karriärmöjligheterna är stora. Handeln öppnar också dörren in till arbetsmarknaden. Faktum är att var fjärde person får sin första rad i cv:t på någon av handelns många företag.

I handeln finns också otaliga exempel på personer som i unga år startat sin bana i där och sedan gjort fantastiska karriärer.

Handeln som bransch står inför en spännande men samtidigt tuff omställning. Digitaliseringen ger kunden stora valmöjligheter. Pristransparensen är total och konkurrensen knivskarp. Lönsamheten bland många handlare är pressad. De företag som inte är lyhörda för konsumentens önskemål har ingen framtid.

Handlaren kan inte styra när kunderna kommer till butiken. Det går aldrig att komma bort ifrån att fler besöker matbutiken fredag eftermiddag, när inköpen inför helgen ska göras, jämfört med en tisdagsförmiddag. Det påverkar givetvis hur butiken bemannas.

Däremot kan handlaren bli bättre på att utnyttja de möjligheter som kollektivavtalet erbjuder för att öka sysselsättningsgraden.

För att öka kunskapen om anställningsformer och schemaläggning har Svensk handel, tillsammans med Handelsanställdas förbund, startat projektet Anställ klokt. Lyckas vi erbjuda fler tillsvidareanställningar på heltid eller hög deltid ökar engagemanget och kunskapen bland de anställda. Det vinner både arbetsgivare och anställda på.

Svensk handel fortsätter att verka för att den svenska handeln ska vara en framtidsbransch som skapar sysselsättning och goda villkor.

Att svartmåla den egna branschen gynnar ingen – inte heller Handelsanställdas förbund.

Karin Johansson
vd Svensk handel

Tomas Undin
förhandlingschef Svensk handel

Mer från Åsikter

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen