Förstärk arbetet mot sexuella trakasserier

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2016
Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Debatt. Tyvärr är Skellefteå inte förskonat. När Stadsfesten 2016 nu har summerats kan man konstatera ett antal anmälningar om sexuella trakasserier. Det ska inte få förekomma i vår kommun.

Alla människor ska tryggt kunna röra sig fritt i samhället.

Vi bör också gå till oss själva, diskutera grundläggande värderingar och ha civilkurage att markera mot sexuella påhopp

Det är en grundläggande svensk värdering och centralt i ett öppet och fritt samhälle. Tyvärr har vi under senare tid sett händelser som hotar denna grundläggande princip – framförallt för tjejer.

Den svenska festivalsommaren har bara börjat men redan har det rapporterats om ett stort antal anmälningar om sexuella övergrepp och trakasserier mot tjejer som befunnit sig på festivaler eller större evenemang. Allt från våldtäkter till sexuella närmanden. Ohyggligt och oacceptabelt.

Vi kan aldrig acceptera att människors frihet begränsas och inskränks och att man undviker vissa tider och platser på grund av risken för att utsättas för övergrepp, oavsett om det handlar om krogen, en musikkonsert eller på vägen hem.

Tyvärr är Skellefteå inte förskonat. När Stadsfesten 2016 nu har summerats kan man konstatera ett antal anmälningar om sexuella trakasserier. Det ska inte få förekomma i vår kommun.

Polismyndigheten har naturligtvis ett ansvar att lagföra brotten och festival- och evenemangsarrangörer måste säkerställa att det finns väktare med rätt utbildning för att kunna se och vara uppmärksam på denna typ av incidenter. Men det räcker inte. Det lokala samhället som helhet måste göra allt som går att göra för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

Mot bakgrund av den oroande samhällstrenden ser Moderaterna ett behov av att förstärka och utveckla kommunens insatser mot sexuella trakasserier vid större evenemang, festivaler och i krogmiljö.

Det kan till exempel handla om att förstärka utbildningsinsatserna för personal som arbetar inom området. Det kan även handla om kameraövervakning för att öka tryggheten och underlätta uppklarningsgraden. Det är en fråga som Moderaterna i Skellefteå driver, men vi vill att det ska göras mer.

Därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I den föreslår vi att kommunen, tillsammans med aktörer som polisen, de stora festival- och evenemangsaktörerna, krögare, Trygghetsforum med flera ska genomföra ett utvecklingsarbete för att ta fram förslag på hur kommunens samlade arbete mot sexuella trakasserier vid större evenemang och i krogmiljön kan förstärkas.

Det är samverkan som är och förblir en nyckel till ett bra förebyggande arbete och därför behöver alla berörda aktörer engageras för Skellefteå ska vara fritt från sexuella trakasserier.

Vi bör också gå till oss själva, diskutera grundläggande värderingar och ha civilkurage att markera mot sexuella påhopp. Skellefteå ska ha en nollvision mot sexuella trakasserier.

Andreas Löwenhöök (M)
oppositionsråd i Skellefteå kommun

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen