Flygskatt är fortfarande en dålig idé

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt. Flygskatten kommer att slå mot många regionala flygplatser. Regeringen lovar att kompensera dem ekonomiskt. Men EU:s statsstödsregler gör att det löftet inte är mycket värt.

Med ett modifierat flygskatteförslag säger sig den rödgröna regeringen ta ”ansvar för Sverige, för världen och för klimatet”.

Men en svensk flygskatt får ingen effekt på klimatet.

Den blir däremot en skadlig skatt på rörligheten i ett land med långa avstånd. Hårdast slår den mot oss i län som Västerbotten.

Vi behöver flyget för affärsmöten, för att öka turismen till länet och för transporter från Västerbotten och ut i världen.

Flyget ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Det sätter ett gemensamt ”EU-tak” på utsläppen. För varje ton koldioxidutsläpp måste motsvarade utsläppsrätt överlämnas. Syftet med utsläppshandeln är att minska EU:s utsläpp till så låg kostnad som möjligt för hela EU.

Om flygskatten leder till marginellt minskade utsläpp nationellt blir effekten att motsvarande utsläppsutrymme görs tillgängligt för andra.

EU:s totala utsläpp minskar alltså inte.

Åtta av tio remissinstanser har avstyrkt förslaget om en flygskatt. Lagrådet har kritiserat regeringen för att den inte kan motivera varför man överhuvudtaget ska införa en sådan. Att regeringen väljer att gå vidare trots den massiva kritiken är anmärkningsvärt.

Flygskatten kommer att slå mot många regionala flygplatser.

Regeringen lovar att kompensera dem ekonomiskt. Men EU:s statsstödsregler gör att det löftet inte är mycket värt.

Dessutom fortsätter regeringen att sända dubbla signaler om flygets utveckling. Den har presenterat en flygstrategi som i grunden är positiv. Man ser gärna att fler internationella flyglinjer etableras i Sverige. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) hoppas att Arlanda ska bli den viktigaste flygplatsen i norra Europa.

Att då införa en skadlig, kostnadsdrivande och verkningslös flygskatt är motsägelsefullt.

Lösningen för att minska flygets klimatpåverkan är att satsa på utveckling och innovation. Sverige ligger i framkant av den flygtekniska utvecklingen. Biobaserade drivmedel för flyg är ett område med stora möjligheter, men i dag går det inte att tanka biobränsle på någon av Swedavias flygplatser.

Så satsa på miljövänligare bränslen och göra det möjligt att kraftigt minska miljöpåverkan i stället för att försämra infrastrukturen till norra Sverige.

I stället för att beskatta och minska det ekonomiska utrymmet bör regeringen uppmuntra det som företagen är bäst på – att genom innovationer och kreativitet hitta lösningar på svåra och viktiga utmaningar.

Det skulle ge verklig klimatnytta och vara en proaktiv modell som andra länder kan ta efter.

Mathias Andersson
Glasmästeriet i Umeå

Nicklas Björnvind
Inpipe, Vilhelmina

Robert Borgén
Northgrade, Åsele

Birgitta Corbin
Tärnaby fjällhotell

Peter Göttfert
Norrlandsgjuteriet, Robertsfors

Krister Koch
Nordisk teknologi, Kåge

Anna Larsson
Nygatan 57, Skellefteå

Robert Larsson
Valutec, Skellefteå

Pär Lärkeryd
Norra Skogsägarna, Umeå

Mats Lövgren
Megaron, Skellefteå

Thomas Ringbrandt
Hemavan alpint

Christer Olofsson
Rottne, Storuman

Linda Sandberg
Roslagens helikopterflyg, Umeå

Stig Strand
Trolltunet, Hemavan

Leif Thorwaldsson
Ålö, Umeå

Torbjörn Wahlberg
MEVA, Skellefteå

Jonas Öhman
JM Indutech, Lycksele

Torvald Östensson
Umpac, Umeå

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen