Fler än bara nyanlända behöver förtur i kön

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Pär Lindström/Norran

Debatt. Vi Sverigedemokrater kräver att Skebo med omedelbar verkan drar tillbaka förtursbeslutet för nyanlända. Det ska inte vara upp till Skebos politiskt tillsatta styrelse att avgöra vilken grupp som är i störst behov av boende.

Skellefteå är en av de kommuner som använder sitt kommunala bostadsbolag för att lösa bosättningslagens åtaganden, trots att det bryter mot Skebos egna principer om förturer, och trots att det kan innebära felaktiga prioriteringar av kommunala resurser.

De flesta Skelleftebor kan sympatisera med uppfattningen att alla människor förtjänar ett drägligt boende.

De flesta Skelleftebor kan sympatisera med uppfattningen att alla människor förtjänar ett drägligt boende. Men nu har Skebo bestämt vilken grupp som förtjänar det allra mest. Det är det tvivelaktiga i den här typen av förhållningssätt som vi sverigedemokrater anser vara djupt problematiskt.

Det stora problemet med kvotering i bostadskön är undanträngningseffekterna – där någon kvoteras in kommer andra att kvoteras ut. Man kan fråga sig vart de nyanlända ska ta vägen, om de inte ges förtur, men samma fråga kan ställas om alla dem som får stå tillbaka där nyanlända tar steget förbi.

I Skellefteå har det under första halvan av 2017 skett två avhysningsärenden. Vräkningarna har bland annat berört tre barn, vilket bör ses som ett kommunalt misslyckande, och bör rikta fokus på varför allmännyttans bostäder är ovärderliga för samhällets svagaste.

Frågan handlar alltså inte om huruvida enskilda grupper är i behov av boenden eller inte, det handlar om att alla andra också är det. Och om det är rätt av Skebo att lyfta en grupp framför en annan, trots att alla kommuninvånare har rätt till ett likvärdigt stöd av kommun, landsting och stat.

Vi anser att tydliga riktlinjer i likställighetsfrågor är särskilt viktiga både för vår kommun och för vårt land, där vi historiskt lagt ett värde i att undvika både kelgrisar och styvbarn. Fundamentet till vårt samhällsbygge kan dessutom till stor del anses ligga i uppfattningen om att vi bidrar efter förmåga och att vi får efter behov.

Vi Sverigedemokrater kräver därför att Skebo med omedelbar verkan drar tillbaka förtursbeslutet för nyanlända. Det ska inte vara upp till Skebos politiskt tillsatta styrelse att avgöra vilken grupp som är i störst behov av boende, och det är kommunens uppgift att lösa bosättningslagens åtaganden – inte Skebos.

Vi kommer dessutom att arbeta för en genomlysning av Skebos ägardirektiv, där vi framgent vill utreda förutsättningarna för att förhindra den här formen av godtycklig och osaklig särbehandling av enskilda kommuninvånare – inte minst med hänsyn till att Skebo motiverat sitt förtursbeslut med något så ovidkommande som att ”nyanlända inte haft chansen att ställa sig i bostadskö.”

Markku Abrahamsson
vice ordförande Sverigedemokraterna Skellefteå

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen