Fem skäl att säga nej till bron

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2014

Den 25 maj sker något unikt i Skellefteå. Då får alla kommuninvånare vara med och bestämma om kommunen ska bygga den så kallade Centrumbron vid Nordanå. Detta tack vara ett folkinitiativ där människor från hela vår kommun har skrivit på ett upprop och krävt just detta.

För de som stiftade våra lagar var det viktigt att folkomröstningen, som en demokratisk säkerhetsventil, skulle finnas. Vissa sakfrågor kan beröra människor starkt och det är inte alltid som styrkeförhållandet mellan partierna avspeglar den folkviljan. Då kan och bör man fråga folket om råd i en folkomröstning, och naturligtvis rätta sig efter valresultatet.

Centrumbron vid Nordanå stämmer mycket väl in i den beskrivningen. Socialdemokraterna har egen majoritet i fullmäktige och skulle kunna driva igenom brobygget. Men vi vet att många S-sympatisörer är emot bron och att ett antal av dem har engagerat sig i nej-kampanjen. Samtidigt finns det säkert andra som vill att bron ska byggas, trots att de vanligtvis röstar på något av de partier som kampanjar på nej-sidan.

Dessutom är detta en fråga som berör alla oavsett var man bor i kommunen. Bron beräknas kosta någonstans mellan 250 till 400 miljoner kronor, beroende på vem man frågar. Det kalaset ska betalas av oss alla, via Skellefteås kommunalskatt.

Ja-sidan har här på debattplats argumenterat för bron och vi vill därför föra fram fem goda skäl för dig som väljare att rösta nej:

  • Centrumbron vid Nordanå förvärrar Skellefteås trafik- och miljöproblem, för att lösa dem krävs att E4 flyttas ut ur stan.
  • Centrumbron innebär att minst 5 000 bilar per dygn kommer att passera Nordanåområdet och centrala stan, med de buller- och avgasproblem det som innebär.
  • Centrumbron vid Nordanå blir en orimligt kostsam investering, då den är tänkt att byggas där älven är som bredast.
  • Centrumbron vid Nordanå leder trafiken rakt in i stadsdelar med bostäder, skolor och äldreboenden, områden som inte är lämpade för den trafikmängden.
  • Centrumbron vid Nordanå hotar vattenförsörjningen för 45 000 kommuninvånare, då den är tänkt att byggas alldeles bredvid kommunens dricksvattenintag.

Vi hoppas att du som ansvarskännande medborgare tar ställning till Centrumbron. Vi hoppas att du gör det utifrån din egen övertygelse och inte utifrån vilket parti du brukar rösta på. Framförallt hoppas vi att du utnyttjar din rösträtt. Den 25 maj är det du som bestämmer.

Jörgen Eriksson
Intressegruppen Centrumbron

Lina Barrebo
Intressegruppen Centrumbron

Andreas Westerberg (FP)
tillträdande gruppledare

Hans-Eric Wallin (V)
gruppledare

Andreas Löwenhöök (M)
vice oppositionsråd

Daniel Öhgren (C)
gruppledare

Hans Brettschneider (MP)
tillträdande gruppledare

Lennart Hägglund (KD)
tillträdande gruppledare

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen