Ett rödgrönt sparpaket som drabbar patienterna

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Yvonne Rönngren

Debatt. Den rödgröna majoritetens sparpaket handlar främst om att dramatiskt minska kostnaderna för hyrpersonal. När hyrpersonal inom primärvården dramatisk ska minska är det framför allt i inlandet och i Skellefteå som många hälsocentraler riskerar att stå utan läkare.

Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden tog vid senaste sammanträdet beslut om det sparpaket som ska hejda den skenande kostnadsutvecklingen.

Vi kan konstatera en slående idélöshet när det gäller att komma tillrätta med sjukvårdens stora utmaningar med dålig ekonomi.

Västerbottens läns landsting står inför den största besparingen, och den största budgetavvikelsen i sjukvården någonsin – 360 miljoner kronor.

Nu presenteras ett åtgärdspaket från den rödgröna majoriteten på sammanlagt 160 miljoner, det är tio miljoner mer än i Projekt balans.

Den rödgröna majoritetens sparpaket handlar främst om att dramatiskt minska kostnaderna för hyrpersonal – ett år före resten av Sverige. Även möjligheten att jobba övertid och mertid ska begränsas. Det är här effekterna kommer att bli som störst för den personal som blir kvar.

Konsekvensen blir att Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill att personalen helt enkelt ska springa fortare.

En ytterligare konsekvens blir att Sveriges längsta vårdköer blir än längre. Detta eftersom vi i dag använder hyrpersonal för att operera och behandla patienter.

När hyrpersonal inom primärvården dramatisk ska minska är det framför allt i inlandet och i Skellefteå som många hälsocentraler riskerar att stå utan läkare.

När den ansvariga politiska ledningen inte lyckats göra det attraktivt att jobba inom primärvården är risken stor att nyrekryteringen och patienterna drabbas. Ytterligare en konsekvens blir en ökad belastning i sjukhusvården och på akutmottagningarna.

Den här utvecklingen beror på ett svagt och kortsiktigt politiskt ledarskap som undvikit att ta ansvar för att leda hälso- och sjukvården i Västerbotten. Ett politiskt maktinnehav i närmare 40 år har skapat trötthet, avsaknad av idéer och vilja att pröva nya lösningar.

Nödvändiga och obekväma förändringar har majoriteten skjutit framför sig, eller undvikit att genomföra.

För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder. Men det finns tydliga skiljelinjer mellan majoriteten och Alliansen när det gäller synen på dessa.

Vi kan konstatera en slående idélöshet när det gäller att komma tillrätta med sjukvårdens stora utmaningar med dålig ekonomi, växande vårdköer och en personal som känner en frustration över känslan av att inte räcka till.

Från Alliansen sidan har vi i många år kommit med förslag till förändringar för att långsiktigt kunna komma tillrätta med landstingets utmaningar. I det läget vi nu befinner oss i är det framförallt tre strategier som vi vill betona för att vända utvecklingen. Dessa är i korthet:

  • Att landstinget i Västerbotten blir Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare

Det skulle innebära att sjukvården kan rekrytera den personal som behövs och undvika behovet av hyrpersonal.

  • Effektivare samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommuner

Alliansen vill se en organisation som tar ansvar för helheten. Patienterna ska inte behöva riskera att ramla mellan stolarna. Detta reducerar kostnaderna och minskar lidandet för patienter och anhöriga.

  • Det politiska ledarskapet måste ta sitt ansvar

Chefer och ledare i verksamheten måste ges befogenheter att styra och leda verksamheten. I dag finns det stora brister i förutsättningar att utöva det nära ledarskapet. För Alliansen är det viktigt att krav och befogenheter hör ihop.

Blickar vi lite längre fram kvarstår det stora problemet; den politiska majoritetens avsaknad av förändringskraft för att utveckla och förbättra sjukvården.

Vi konstaterar att det behövs en ny politik och ett nytt politiskt ledarskap som tar ansvar för ekonomi, personalen och vårdens utveckling och utmaningar.

Tillsammans söker Alliansen mandatet att ta över ansvaret för sjukvården i länet.

Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting

Ewa-May Karlsson (C)
gruppledare för Centerpartiet Västerbottens läns landsting

Marianne Normark (L)
gruppledare för Liberalerna Västerbottens läns landsting

Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare för Kristdemokraterna Västerbottens läns landsting

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen