En vård som finns där och när du behöver den

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Christine Olsson/TT

Debatt. Totalt tillförs vården med Moderaternas budgetförslag över 300 miljoner kronor för 2018. Det skulle vara välbehövliga extraresurser för att möta de stora utmaningar som finns i sjukvården.

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård som till vissa delar är världsledande. De medicinska resultaten är mycket goda.

Som medborgare kan man känna sig trygg i att det finns tillgång till kvalitativ sjukvård i hela länet.

Men det finns också stora utmaningar. Kraftigt växande vårdköer, medarbetarnas känsla av att inte räcka till, och att inte få jobba med de arbetsuppgifter de utbildat sig för, hur den nära vården kan stärkas och hur de mest sjuka äldre ska få en värdig vård och omsorg.

Tyvärr kan vi konstatera att de styrande Socialdemokraterna blundar inför dessa utmaningar och saknar en plan för lösningar.

Vårdköerna har vuxit dramatiskt. I mars 2013 var det 1 375 medborgare som väntat i mer än 90 dagar på vård, den gräns som finns för vårdgarantin. Nu är de 5 162.

Det är en oacceptabel försämring. Därför föreslår vi 22 miljoner kronor till att minska vårdköerna och öka tillgängligheten till vården, inte minst inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det finns en växande frustration och känsla av stress bland vårdens medarbetare. Detta syns tydligt i att antalet sjukskrivningar ökar.

Det finns en växande frustration och känsla av stress bland vårdens medarbetare. Detta syns tydligt i att antalet sjukskrivningar ökar.

Att länets barnmorskor inte får sin lagstadgade semester i sommar är ett resultat av brister i personalpolitiken. För få karriärvägar och för få vidareutbildningsplatser är också ett problem. Därför satsar vi 25 miljoner kronor på förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar och utbildningsplatser för alla yrkesgrupper.

Moderaterna vill att vården ska komma närmare patienterna genom en närvårdsreform. Till exempel satsar vi på mobil hemsjukvård, utskrivningssköterskor och ökade resurser på länets hälsocentraler.

Vi förslår också att Heimdals och Erikslids hälsocentraler ska slås ihop till en ny modern hälsocentral som placeras på lasarettsområdet. Det ger samordningsvinster och kan stärka möjligheten till rekrytering av läkare och annan nödvändig vårdpersonal.

De som kan och vill ska själva kunna ta ansvar för sin vård. Det avlastar och skapar tid och resurser för gruppen mest sjuka äldre. En grupp som bollas runt i systemet utan att någon tar ett helhetsansvar. Vården måste bli sömlös, utan mellanrum, särskilt för gruppen mest sjuka äldre.

För att finansiera en helt nödvändig omställning behövs det färre experiment med sex timmars arbetsdag, med betalt för heltid, mindre ej vårdnära administration samt mindre av det som inte är direkt vård.

Totalt tillförs vården med Moderaternas budgetförslag över 300 miljoner kronor för 2018. Det skulle vara välbehövliga extraresurser för att möta de stora utmaningar som finns i sjukvården.

Moderaterna vill ta ansvar för att utveckla en bra sjukvård så att den blir ännu bättre. En vård som finns där när du behöver den.

Andreas Löwenhöök (M)
vice ordförande i Nämnden för folkhälsa och primärvård, Västerbottens läns landsting

Elin Segerstedt Söderberg (M)
ledamot i landstingsfullmäktige, Västerbottens läns landsting

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen