En vårbudget som missar småföretagen

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt. Det finns inte några förslag, eller några pengar avsatta, för att i det gynnsamma läge som nu råder bygga upp strukturer för nytänkande kring arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder som skulle kunna knyta samman företags möjligheter att växa med en effektivare matchning.

Småföretagarna riksförbund har tagit del av regeringens vårbudget och kan konstatera att den kortsiktigt förlitar sig på den starka högkonjunktur som vi är inne i.

Det innebär att det inte finns några förslag, eller några pengar avsatta, för att i det gynnsamma läge som nu råder bygga upp strukturer för nytänkande kring arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder som skulle kunna knyta samman små och medelstora företags möjligheter att växa med en effektivare matchning, för att de i utanförskap ska komma in på arbetsmarknaden.

I regeringens presentation kan man även se oroväckande tecken på en minskad nettoexport.

Det finns heller inga förslag som visar på reformtänkande som kan vända denna nedåtgående trend. Det är snarare tvärtom eftersom det inför höstbudgeten ligger en massa förslag som om de genomförs kommer att innebära rejäla skattehöjningar på arbete och företagande. I detta sammanhang vill regeringen till exempel beskatta småföretag med ytterligare tre miljarder kronor, samtidigt som kommunerna ska få 105 miljoner för att skapa sommarjobb.

Tänk om även småföretagen hade fått vara med i denna satsning. Då hade det kunnat bli riktiga jobb, och ökad kunskap om småföretagares villkor bland ungdomar och nyanlända. Dessutom hade det kunnat hjälpa till med generationsväxlingen.

Gång på gång redovisas att Sverige behöver fler företag och att det finns stora problem med generationsväxlingen. Småföretagarnas riksförbund redovisade i den nyligen släppta rapporten ”Oroande tecken – en rapport om företagandets villkor runt om i landet” hur viktiga småföretagare är för samhällsutveckling, i synnerhet i de mindre och glesare befolkade områdena.

I rapporten redovisas även åldersfördelningen bland företagare och att yngre människors intresse för att starta och driva företag minskar.

Detta är en negativ utveckling som inte är gynnsam för någon. Men mycket lite görs konkret från politiskt håll för att vända trenden. Fagert tal och att flytta skattepengar från Arbetsförmedlingen till kommunerna kan väl inte bidra till att vända de trenderna?

I budgeten syns även behovet av att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Men ingenstans kopplas stöd till småföretag med integrationsarbete. Det var trots allt små och medelstora företag som var det stora stödet för integration vid den förra stora flyktingvågen, den från Balkan.

Genom att stimulera småföretag skulle fler nyanlända kunna komma i arbete. Men tyvärr visar inte regeringens budgetförslag någon förståelse eller något intresse för småföretagarnas viktiga samhällsbärande roll i detta arbete. I stället bestraffas dessa med aviserade skattehöjningar, mer regelkrångel och ökad kontroll.

Vad är det för företagsklimat vi fått när det dras en suck av lättnad över uteblivna skattehöjningar samtidigt som det ett djupt andetag inför de stora skattehöjningar som aviserats till hösten.

Småföretagarnas riksförbund ser hellre att vi uppskattas i stället för att beskattas.

Leif Svensson
förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen