En livskraftig kultur kräver en rödgrön regering

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt. Budgetpropositionen innefattar den kraftfullaste satsningen någonsin på kulturpolitik i Sverige. Inte bara sett till kulturanslagens nivå, utan också sett till kulturens andel av den totala budgeten.

Det är dags att gå från ord till handling i konstnärspolitiken och skapa rimliga arbetsvillkor för konstnärer.

Det är bra att Konstnärernas riksorganisation fortsätter att ligga på i kulturpolitiken. Men det är också viktigt att man inser att en omställning av politiken tar tid.

Det menade nyligen Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas riksorganisation.

Det är precis vad Miljöpartiet gör. Budgetpropositionen innefattar den kraftfullaste satsningen någonsin på kulturpolitik i Sverige. Inte bara sett till kulturanslagens nivå, utan också sett till kulturens andel av den totala budgeten.

En stor del av dessa anslag kommer bild- och formkonstnärerna till del. Ett särskilt anslag om 12 miljoner kronor riktas till bildkonsten. Därtill kommer en anslagsförstärkning om 10 miljoner kronor för inköp av konst i offentlig miljö.

Anslagen till konstnärsstipendier höjs med 60 miljoner kronor, varav en stor del kan förväntas gå till just bild- och formkonstnärer.

Men viktigare än de direkta statliga anslagen till bild- och formkonsten är kanske att området nu förs in i den så kallade kultursamverkansmodellen som reglerar de regionala kulturnämndernas ansvar.

I och med detta är det också möjligt att göra det som Konstnärernas riksorganisation efterfrågar: kräva att det så kallade MU-avtalet, som slår fast ersättningsnivåer till konstnärer vid utställningar, alltid följs vid offentligt arrangerad utställningsverksamhet.

Nästa steg som regeringen tar är att förbättra den så kallade följerätten som ger konstnärer rätt till ersättning vid andrahandsförsäljning av konst.

Från dagens mer eller mindre godtyckliga system – som ställer stora krav på att konstnärer och konstnärsorganisationer bevakar sina rättigheter – får vi ett system som garanterar konstnären rätt till ersättning vid andrahandsförsäljning av hens verk.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) har också tillsatt en bred utredning kring konstnärers ekonomiska situation.

Från Miljöpartiets sida är en annan viktig fråga att lösa hur konstnärsstipendier ska kunna bli pensionsgrundande och ge tillgång till socialförsäkringssystemet. Dagens situation är orimlig där ett arbetsstipendium, som kan löpa över år, medför att konstnären i slutänden får lägre pension.

Ytterligare en fråga Miljöpartiet driver är att inrätta en konstnärsfond av samma modell som i Norge. Där används en andel vid andrahandsförsäljning av sedan länge avlidna konstnärers verk till stipendier för samtidskonstnärer.

Det är bra att Konstnärernas riksorganisation fortsätter att ligga på i kulturpolitiken. Men det är också viktigt att man inser att en omställning av politiken tar tid. De steg som tagits under mandatperioden saknar motstycke.

Samtliga oppositionspartiers budgetförslag innefattar stora nedskärningar. Moderaterna går längt med besparingar på 1,2 miljarder kronor.

För en fortsatt progressiv kulturpolitik, som stärker konstnärernas villkor, är fortsatt rödgrön regering med Miljöpartiet vid kulturministerposten nödvändig.

Niclas Malmberg (MP)
riksdagsledamot från Uppsala län och kulturpolitisk talesperson

Runa Ceder (MP)
ledamot kulturnämnden i Skellefteå

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen