Det finns en framtid för järnsanden i Skellefteå

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Roine Sandlén

Debatt. Järnsand är ett avfall som ska användas. Det krävs dock en prövning utifrån exempelvis platsen den ska användas på och hur den ska användas. Denna prövning görs i de flesta fall i bygg- och miljönämnden.

Det finns en framtid för järnsandsanvändningen i Skellefteå.

Järnsanden har goda isolerande och dränerande egenskaper som gör att det finns många fördelar med att använda just järnsand vid exempelvis vägbyggen. Att använda järnsand i stället för andra material bidrar också till hushållningen med jordens resurser och till den cirkulära ekonomin.

Så var finns då problemet med att använda järnsand?

Det finns potentiella risker och dessa har vi en skyldighet att hantera och ta ansvar för. Järnsanden ska användas korrekt eftersom en utlakning kan ske om användningen sker på ett felaktigt sätt. Korrekt användning av järnsand är därför viktigt med hänvisning till att Skellefteå ska vara en hållbar kommun där vi alla ska leva och verka.

I dag bedöms från länsstyrelsens håll att järnsand i anläggningsändamål är att betrakta som ett avfall.

Men järnsand är ett avfall som ska användas. Det krävs dock en prövning utifrån exempelvis platsen den ska användas på och hur den ska användas. Denna prövning görs i de flesta fall i bygg- och miljönämnden.

Senast godkändes en anmälan om användning av cirka 32 000 ton järnsand i ett industriområde.

Det är här det har skett en förändring från att järnsanden tidigare fritt kunde köpas och läggas ut.

Bygg- och miljönämnden har genom sin myndighetsroll under de senaste åren prövat ärenden angående järnsand och godkänt dess användning på platser där järnsand varit det bästa materialet.

Försiktighetsmått har angetts utifrån riskerna som ändå finns. Dessa är ofta samma som Boliden Rönnskär själva hänvisar till i sina användarhänvisningar med tillägg om provtagning. Provtagningen handlar om att vi önskar få mer kunskap om järnsandens potentiella lakning i vissa miljöer.

Senast godkändes en anmälan om användning av cirka 32 000 ton järnsand i ett industriområde.

Myndigheter som länsstyrelse, naturvårdsverk och domstolar på högre nivåer har större utrymme att värdera lagar och förordningar. Att vi inte hanterar järnsanden i dagsläget som biprodukt utgår från den vägledning som länsstyrelsen ger oss.

Tillsammans med länsstyrelsen tar vi nu fram en beskrivning på lämpliga användningsområden. Det innebär att det framledes kommer att finnas många användningsområden vid rätt användning på rätt plats.

Evelina Fahlesson (S)
ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen