Det behövs fysioterapeuter till elevhälsan

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt. Skolan är den främsta arenan för att nå alla barn och ungdomar och för att bryta den ojämlika hälsan. Därför vill vi tillsammans med er beslutsfattare i kommunerna arbeta för att bryta denna negativa trend och försöka uppmuntra arbetet med levnadsvanor och fysisk aktivitet.

Barn och unga i Sverige mår allt sämre.

Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående.

Trots att det materiella välståndet har ökat, och vi borde ha det bättre än någonsin, så mår de sämre både fysiskt och psykiskt.

Västerbottens län är inget undantag. Men vi tror att om fysioterapeuter fanns inom elevhälsan skulle de kunna bidra till att minska denna ohälsa. När statistiken visar att våra fyraåringar är bland de mest stillasittande barnen i Europa så borde det vara en väckarklocka för oss alla.

Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Men flera rapporter den senaste tiden visar att elevhälsan inte fungerar som tänkt.

Artikel 24 i barnkonvention säger att varje barn har rätt till bra hälsa och fysisk aktivitet är en av de absolut viktigaste faktorerna att påverka i hälsofrämjande syfte.

Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död. Och trots att alltmer forskning visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre.

Enligt siffror från Centrum för idrottsforskning är det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige som når målet att vara fysiskt aktiva 60 minuter per dag. För vårt län betyder det att 6 300 pojkar och 8 400 flickor inte når dit. Det är oroande siffror.

Trots detta saknas ett förebyggande och hälsofrämjande stöd till barn inom skolan. Särskilt viktigt är detta för barn med särskilda behov.

Skolan är den främsta arenan för att nå alla barn och ungdomar och för att bryta den ojämlika hälsan som i dag präglar olika delar av länet. Därför vill vi tillsammans med er beslutsfattare i kommunerna arbeta för att bryta denna negativa trend och försöka uppmuntra arbetet med levnadsvanor och fysisk aktivitet i denna kontext.

Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder och ackumuleras under livet. Om vi inte kan bryta utvecklingen med det ökade stillasittandet och den minskade nivån av fysisk aktivitet riskerar en stor del av den unga generationen i vårt län att bli fysiska förlorare.

I dag träffar barn och ungdomar fysioterapeuter när de redan fått problem med sin hälsa. Men stöd och hjälp skulle ha kunnat sättas in i ett mycket tidigare skede om fysioterapeuter fanns inom elevhälsan.

Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan fysioterapeuter bidra i det hälsofrämjande arbetet och stödja lärarna. Det ökar möjligheterna för alla barn och ungdomar, oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning, att vara fysiskt aktiva genom en individuell anpassning av aktiviteterna.

Marita Lindqvist
ordförande Fysioterapeuterna Västerbotten

Kajsa Hedin
vice ordförande Fysioterapeuterna Västerbotten

Agneta Emilsson
sekreterare Fysioterapeuterna Västerbotten

Ove Andersson
kassör Fysioterapeuterna Västerbotten

Ulrika Aasa
styrelseledamot Fysioterapeuterna Västerbotten

Sofia Stridsman
styrelseledamot Fysioterapeuterna Västerbotten

Jenni Shilén
styrelseledamot Fysioterapeuterna Västerbotten

William Åström
styrelseledamot Fysioterapeuterna Västerbotten

Gustav Hillert
styrelseledamot Fysioterapeuterna Västerbotten

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen