Det är dags att reglera lobbyismen i EU

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Fredrik Persson/TT

Debatt. Siffror från EU:s eget öppenhetsregister visar att lobbyismen ökar för varje år, och att företag och andra intresseorganisationer lägger allt mer pengar på att försöka påverka EU:s beslutsfattare att fatta beslut som gynnar deras intressen.

En vanlig vecka i Bryssel blir jag kontaktad av omkring 150 lobbyister. Det kan handla om fackförbund, ideella organisationer eller religiösa samfund.

Men framförallt handlar det om stora företag som ofta via lobbyfirmor försöker påverka EU:s lagstiftning.

När EU kritiseras för att lida av ett demokratiskt underskott är det ofta den omfattande lobbyismen som lyfts fram.

Siffror från EU:s eget öppenhetsregister visar att lobbyismen ökar för varje år, och att företag och andra intresseorganisationer lägger allt mer pengar på att försöka påverka EU:s beslutsfattare att fatta beslut som gynnar deras intressen.

Vi ser samtidigt hur politiska förslag om starkare skydd för människor och miljö ständigt urvattnas. Såväl stora multinationella bolag som Monsanto, som den polska kolindustrin, har haft framgångsrika lobbykampanjer för att försämra föreslagna regleringar av farliga kemikalier eller förslag som syftar till att minska klimatutsläpp.

Lobbyismen är i dag det enskilt största hindret för ett aktivt miljöarbete i EU.

Lobbyismen är i dag det enskilt största hindret för ett aktivt miljöarbete i EU.

Lobbying behöver inte vara ett problem. Lobbyister kan tillföra viktiga perspektiv i utformandet av politiken. Problemet är den snedvridna tillgången till beslutsfattarna. Öppenhetsorganisationen Corporate Europe Observatory uppskattar att 70–80 procent av lobbyisterna i Bryssel kommer från stora företag.

Det finns ett öppenhetsregister för lobbyister i EU, men det än så länge bara är frivilligt.

Jag har tagit fram en rapport med fakta och förslag på fler åtgärder. Tillsammans med den Gröna partigruppen i EU-parlamentet kommer jag att inför EU-valet 2019 arbeta med att komma åt de negativa sidorna av lobbyismen. Här är våra förslag:

  • Obligatoriskt och lagligt bindande lobbyregister

Endast med ett obligatoriskt öppenhetsregister kan vi vara säkra på att fånga upp alla dem som direkt eller indirekt försöker påverka EU:s beslutsfattande. Ett obligatoriskt register skulle också möjliggöra sanktioner mot dem som inte följer reglerna.

  • Införande av lobbyfotavtryck

Ett lobbyfotavtryck är en offentlig handling som visar lobbyisters påverkan när en ny lagstiftning antagits.

  • Mer transparanta och balanserade expertgrupper

Vi vill att EU-kommissionens expertgrupper ska bli mer öppna och balansera olika intressen för att inte domineras av näringslivet som de gör i dag.

  • Stoppa svängdörrarna i politiken

I dag får EU-parlamentariker ersättning upp till 24 månader efter att deras mandat har gått ut. Under denna period ska det inte vara tillåtet att ta ett jobb för ett företag eller en organisation som arbetar med att påverka EU:s beslutsfattare.

  • Mer öppenhet i EU:s lagstiftning

Vi vill se en ökad tillgång till dagordningar och mötesanteckningar från EU:s olika politiska möten. Det ska vara lika tillgång för medborgare som för representanter för lobbyorganisationer.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen